540. výročie narodenia Martina Luthera

Slávnostné služby Božie pri príležitosti 540. výročia narodenia Martina Luthera. Evanjelický a. v. chrám Boží v Michalovciach, 10. novembra 2023.

Kázňou slova Božie poslúžil doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku. Liturgiou poslúžili Mgr. Ján Meňky, evanjelický a. v. farár v CZ ECAV na Slovensku Michalovce a Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár v CZ ECAV na Slovensku Merník.