Na 5. nedeľu po Veľkej noci,
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec.
Základom biblického príhovoru bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 26, 41.