Na nedeľu Deviatnik nám slovom Božím poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Nosným textom jeho zamyslenia je biblický text
z evanjelia podľa Matúša 20, 1 – 16.