Na nedeľu Deviatnik, 13. februára
nám slovom Božím poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Michal Zajden, PhD.
Nosným textom jeho zamyslenia je z knihy Jeremiáš, 9, 22 – 23.