Inovačný fond pre digitálnu cirkev

Digitálny priestor je v dnešnej čoraz dôležitejší aj pre cirkvi. Preto sa Evanjelická cirkev v Rakúsku ešte v roku 2021 rozhodla založiť Inovačný fond, z ktorého finančne podporuje projekty digitálnej cirkvi.

Z fondu bolo od jeho založenia podporených 26 projektov na úrovni cirkevných zborov. Podporované boli  prípravy súvisiace s online prenosmi služieb Božích , zakladanie YouTube kanálov, vytváranie podcastov a kurzy na používanie aplikácii a techniky súvisiacimi s digitálnym vysielaním. Celý projekt je koordinovaný pracovnou skupinou pod názvom Digitálny kostol. Do konca roka 2023  vyčlenili na podporu 40 000 €, pričom každý projekt môže získať jednorázovú podporu do výška až 2 000€. 80% finančných prostriedkov je už rozdelených na konkrétne projekty. Dopyt po financovaní od začiatku prekračuje očakávania. V súčasnosti vyvstáva otázka, ako bude fond pokračovať a aké ďalšie formy podpory digitálnej cirkvi by mali zmysel

Biskup Michael Chalupka podčiarkuje dôležitosť angažovanosti v digitálnej cirkvi: „Digitálny priestor zostane pre cirkev dôležitý aj v budúcnosti a bude čoraz dôležitejší“

Pracovná skupina plánuje rozšíriť a rovnako aj pokračovať v podpore projektov aj po roku 2023. Chcú podporovať aj takzvané hybridné služby, pod čím si predstavme konanie služieb Božích, na ktorých sa budete môcť zúčastniť osobne alebo pomocou online vysielania na internete. Postupne chcú do online ponuky zaviesť všetky aktivity cirkevných zborov, k čomu je potrebné vybudovať sieť dobrovoľníkov.

zdroj: https://evang.at
ilustračné foto: pixabay.com