Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory

Vysoké ceny energií sa nevyhli ani cirkvám na Slovensku. Začalo sa obdobie, kedy prichádzajú do väčšiny cirkevných zborov ECAV na Slovenku nové zálohové faktúry za energie.  Zálohové faktúry za elektrinu a plyn sú však niekoľkonásobne vyššie oproti predošlému obdobiu.

Nové ceny energií sú pre ich obrovský nárast pre väčšinu cirkevných zborov bez pomoci nezvládnuteľné a môžeme povedať z dlhodobého hľadiska likvidačné. Vo viacerých prípadoch je navýšenie až päťnásobné. Pri klesajúcom počte veriacich je dlhodobo, bez pomoci takáto situácia s energiami neudržateľná.

Šetrenie

Väčšina cirkevných zborov, aby dokázala zvládnuť vyššie ceny, začala šetriť v rámci svojich možností. Nezapínajú časť osvetlenia v kostoloch, znižujú teplotu vykurovania alebo úplne vypínajú kúrenie v kostoloch, presúvajú aktivity do menších priestorov, v ktorých nie je taká energeticky náročná prevádzka. Navýšenie sa netýka len samotných kostolov, modlitební a zborových miestností, ale aj farských úradov a fár, v ktorých bývajú duchovní. Viaceré cirkevné zbory už v predošlých obdobiach požadovalo od duchovných bývajúcich na farách, príspevok na energie, aby dokázali pokryť všetky náklady spojené s potrebami cirkevného zboru.

Pomoc

Pre cirkevné zbory, by boli bez pomoci ceny energií likvidačné. Z čiastočnou pomocou pre cirkvi prišiel štát. V pondelok vláda na svojom zasadnutí schválila aj pomoc cirkvám a náboženským spoločnostiam. Ceny pre nich zastropovala podobne ako v prípade podnikateľov. Podľa vyhlášky bude cena silovej zložky elektrickej energie 199 € za MWh bez DPH a cena plynu bude 99 € za MWh bez DPH. Ceny sú však bez distribučných poplatkov, ktoré v tomto roku tiež stúpli.

Táto schéma pomoci sa ale netýka neregulovaných odberateľov (odberateľov nad 30-tisíc kWh pri elektrine a nad 100-tisíc kWh pri plyne – spotreba za roku 2021). V tomto prípade sa musia všetky faktúry uhradiť. Dodatočne bude možná kompenzácia pomocou dodatočnej výzvy, ktorá by mala byť vyhlásená niekedy vo februári. Bude kompenzovať ceny energií za prvé tri mesiace roku 2023. Podľa schémy bude štát preplácať 80 percent z rozdielu medzi cenovým stropom a reálne zaplatenou cenou.

Tieto schémy pomoci štátu čiastočne zmiernia dopady vyšších cien energií cirkevných zborov. Vzniknutou situáciou sa budú musieť zaoberať aj všetky cirkevné grémiá na všetkých úrovniach správy ECAV na Slovensku. Momentálny stav, kedy cirkev vyžaduje vyplácanie vysokých príspevkov do Fondu finančného zabezpečenia (nielen na platy duchovných, ale aj na cirkevné aktivity generálnej cirkvi a dištriktov) je pre väčšinu cirkevných zborov dlhodobo neudržateľná.

Zdroj: RTVS, Svet kresťanstva
Ilustračné foto: unsplash.com