Na 11. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil brat farár
Mgr. Michal Zajden , PhD..
Základom kázania mu bol biblický text
z 1. listu apoštola Pavla Korintským, z 1. kapitoly, 18 až 29 verš.