Smrtná nedeľa – Pašie

História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok s predpašiovou 5. pôstnou nedeľou.