Mgr. Ján Rajtók

evanjelický a. v. farár v. v.

V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme predstaviť ľudí, ktorí svoj život zasvätili službe a práci pre cirkev.

 

 

Mgr. Ján Rajtók
evanjelický a. v. farár v. v.

Narodil sa 30. 4. 1944 v Rimavskej Sobote.
Základné vzdelanie získal v Lučenci.
Od roku 1962 študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, ktorú úspešne ukončil v roku 1967. Po svojej ordinácii nastúpil ako kaplán do Cirkevného zboru v Nových Zámkoch. Absolvoval dva semestre štúdia na teologickej fakulte v Jene. Po svojom návrate z Nemecka nastúpil ako seniorálny kaplán do Prešova. Po absolvovaní farárskej skúšky pôsobil ako farár v Cirkevnom zbore Gemer a Gemerská Panica. V tom čase mu bol odobratý štátny súhlas. Po vrátení súhlasu nastúpil ako farár do Cirkevného zboru Liptovský Ján. Od roku 1983 až do svojho odchodu do dôchodku pôsobil v Cirkevnom zbore Lučenec.