Na 4. nedeľu po Veľkej noci,
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec.
Základom biblického príhovoru bol biblický text
z druhej knihy Mojžišovej 17, 1 – 7.