Na 1. slávnosť veľkonočnú
nám poslúžila výkladom slova Božieho
evanjelická a. v. farárka, Mgr. Anna Debnárová.
Ako základ zamyslenia jej poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Marka 16, 1 – 18.