Biblický príhovor na 3. pôstnu nedeľu

Na tretiu pôstnu nedeľu si pre nás biblický príhovor pripravila,
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.
Ako základ dnešného zamyslenia poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 4, 31 – 37.