Biblický príhovor na 1. nedeľu po Veľkej noci

Na 1. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravila, výklad slova Božieho
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Ako základ kázania poslúžil biblický text
z prvého listu apoštola Petra 1, 3 – 9 .