Biblický príhovor na Kvetnú nedeľu
si pre nás dnes pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom zamyslenia bol biblický text z listu Židom 9, 11 – 15.