Biblický príhovor na Zelený štvrtok

Biblický príhovor na Zelený štvrtok
si pre nás pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 13, 1 – 20.