Biblický príhovor na predpôstnu nedeľu

Na predpôstnu nedeľu si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol
biblický text z evanjelia podľa Jána 4, 8 – 9.