Na dnešnú 3. pôstnu nedeľu
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka PhDr. Barbora Vontorčíková.
Základom kázne sú slová z evanjelia podľa Lukáša11, 15 – 25.