Najnovšie články

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Dnes v 17. nedeľu po Svätej Trojici - 4. októbra 2020 nám slovom Božím vo forme video príhovoru poslúžil evanjelický...

NEKLAMTE!

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi...

Poďakovanie za úrody zeme

Poďakovanie za úrody zeme

ZA ÚRODY ZEME Ku modlitbe srdce kľaká: Vďaka Ti, ó Bože vďaka Za dar chleba, za dar vzácny Na širokej zeme tácni......

Kríza dôvery

Kríza dôvery

V medziľudských vzťahoch, v rodine, medzi priateľmi a spolupracovníkmi, ale aj v obchode je kľúčovým prvkom dobrej...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na dnešnú 16. nedeľu po Svätej Trojici - 27. septembra 2020 vám prinášame Biblický videopríhovor z evanjelického a. v....

Hovorím ti vstaň

Hovorím ti vstaň

Dr. Martin Luther Kázeň na 16. nedeľu po Svätej Trojici Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Prinášame vám ďalší so série Biblických príhovorov na 15. nedeľu po Svätej Trojici - 20. september 2020. Slovom Božím...

Krivé svedectvo

Krivé svedectvo

14. nedeľa po Svätej Trojici Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 2M 20, 16 Milí priatelia, bratia...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Prinášame Vám Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici, z pera brata doc. PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.,...

Náš výber

100. výročie založenia Slovenskej evanjelickej jednoty na Slovensku

Dovoľte nám v mene správnej rady Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku srdečne zablahoželať Slovenskej evanjelickej jednote na Slovensku k jej 100. výročiu založenia. Tento medzník je dôvodom na vďaku a chválu Hospodinovi, ktorý podporoval vaše aktivity a pôsobenie na...

AKTUALIZOVANÉ 22. 10. 2020 – Neoficiálne informácie zo Synody

Bratia a sestry, snažili sme sa pre vás z dostupných zdrojov a informácií zrekonštruovať, ako boli predkladané a pripomienkované jednotlivé návrhy. Dôraz je skôr na zachytenie presného obsahu predkladaných informácií, pokiaľ ide o presné podanie textov, počkajte si na oficiálnu verziu. Ak sa nám...

Tajomstvo pražského orloja a ECAV

Majster Hanuš je tvorcom pražského orloja – tak to poznáme z rozprávok o českých dejinách či z povestí od Aloisa Jiráska. Že mal majster Hanuš blízko k pražskému orloju, o tom niet pochýb,  veď bol jeho správcom. Bol aj hodinárom. A tu vidíme, ako sa po čase – alebo keď si to niekto praje, príbeh...

Vdýchnutie života

Evanjelický kostol Mlynica Do Vašej pozornosti chceme dať reláciu RTVS Orientácie, ktorá mala premiéru v nedeľu 18. októbra 2020 na RTVS2, kde nájdete reportáž o oprave evanjelického chrámu Božieho v Mlynici, Cirkevný zbor ECAV Poprad-Veľká. Reprízu si môžete pozrieť v pondelok 19. októbra na...

Snaha o biblické zdôvodnenie nebiblického konania

Masívna kampaň Iba pár týždňov pred Synodou 2020 sme zaznamenali horúčkovitú snahu širšieho vedenia ECAV navrhnúť nový model financovania cirkvi. Najskôr svoj návrh predložil predseda Združenia evanjelických duchovných (ZED), potom vzniklo viacero iných návrhov, z ktorých sa nakoniec ako...

Zamyslenie nad Synodou 2020

Motivácia a časové súvislosti Po lete, ktoré pre mnohých vyčerpaných rodičov, zamestnancov či podnikateľov znamenalo tak veľmi potrebný a vytúžený oddych, sme spadli do druhej vlny pandémie. Počty nakazených začali narastať a Slovensko sa veľmi rýchlo rozlúčilo nielen s letom, ale aj s nízkymi...

Zabúdame, že keď ukazujeme prstom na spolubrata, spolusestru, tri prsty máme obrátené na seba.

Viera dnes a zajtra IV Pripravili sme pre Vás sériu rozhovorov s rôznymi zaujímavými ľuďmi na tému Viera dnes a zajtra, ktorá je podľa nás dnes aktuálnejšia, ako kedy bola. Svet sa veľmi rýchlo mení, do našich životov prichádzajú nové situácie a okolnosti, ktorým sa musíme prispôsobiť. Rovnako aj...

Stručný pohľad na správu o činnosti a hospodárení spoločnosti Reformata, spol. s r. o., za rok 2019

Ako už z názvu predloženej “správy o činnosti a hospodárení” vyplýva, hlavná časť by mala byť venovaná hospodáreniu spoločnosti, kde však je potrebné konštatovať, že hospodárenie Reformaty, spol. s r. o. (ďalej len Reformata), za rok 2019 je v podstate zhrnuté do jednej  skromnej tabuľky. Chýba...

P R E Č O ?

Adresované všetkým synodálom na SYNODE 2020. Prečo sú dnes evanjelici na Slovensku vystavení seba zničujúcim aktivitám niekoľkých jednotlivcov, ktorí rozleptávajú našu cirkev? Prečo sa evanjelickej verejnosti podsúvajú  nepravdivé informácie o dianí v cirkvi, ktoré rozleptávajú dôveru v cirkev?...

Propaganda predsedníctva ECAV na Slovensku (Synoda 2020)

Evanjelium bez pokánia Nové predsedníctvo ECAV sa pripravuje na svoju druhú Synodu, od ktorej si veľmi veľa sľubujú. Na jednej strane by sa mala viac centralizovať súdna moc, a teda posilniť a upevniť právomoci a kompetencie centra, na strane druhej je tu snaha o “reformu” financovania, čo je však...

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Sme radi, že aj tento týždeň vám môžeme priniesť ďalšie služby Božie k 20. nedeli po Svätej Trojici. Tentokrát z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.

Staré, alebo nové

20. nedeľa po Svätej Trojici Slovu požehnaj, a čo z neho, hojne daj, Pane Bože z milosti, pravdou ľud svoj uhosti. Amen. „Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji učeníci sa nepostia? Odpovedal im Ježiš: Či ženíchovi družbovia môžu smútiť, dokiaľ je ženích s nimi? Ale prídu dni,...

Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry na 19. nedeľu po Svätej Trojici, 18. októbra 2020 Vám prinášame Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat farár Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár.

Viera bez skutkov je mŕtva

19. nedeľa po Svätej Trojici   Žehnaj, Kriste, svojmu slovu, zapáľ v srdciach vieru znovu, zasej v myseľ lásky semä, čo si domov odnesieme. By sme žili, jak sa sluší, ku spaseniu našich duší a raz tam, v tej veľkej chvíli, u Teba sa veselili. Amen. „Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie...

Biblický príhovor na 18. nedeľu po Svätej Trojici

Ďalším Biblickým príhovorom na 18. nedeľu po Svätej Trojici - 11. október 2020, nám poslúžila, evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková, z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Hlohovci.

Poslušnosť lásky

18. nedeľa po Svätej Trojici Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné:...

Propaganda predsedníctva ECAV na Slovensku (Synoda 2020)

Evanjelium bez pokánia Nové predsedníctvo ECAV sa pripravuje na svoju druhú Synodu, od ktorej si veľmi veľa sľubujú. Na jednej strane by sa mala viac centralizovať súdna moc, a teda posilniť a upevniť právomoci a kompetencie centra, na strane druhej je tu snaha o “reformu” financovania, čo je však viac než zavádzajúci názov,...

Kto sa povyšuje bude ponížený

Dr. Martin Luther Kázeň na 17. nedeľu po Svätej Trojici „Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. A, hľa, akýsi človek chorý na vodnatieľku bol pred Ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúc sa: Dovolené je v sobotu uzdravovať, a či nie? Oni však...

Biblický príhovor

Dnes v 17. nedeľu po Svätej Trojici - 4. októbra 2020 nám slovom Božím vo forme video príhovoru poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Málinci.

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude sliepkou, ktorá bude znášať zlaté vajcia. Takisto ste zároveň...

 

Možnosti zdielania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontaktný formulár

Sociálne siete