Pokrytectvo

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve...
Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvý protestantský spevník v Nemecku  Prvé protestantské spevníky v Nemecku boli vytlačené pred...
Národný týždeň manželstva 2024 

Národný týždeň manželstva 2024 

Národný týždeň manželstva 2024  Národný týždeň manželstva je udalosť, ktorá sa vo viacerých...
Hviezdoslav

Hviezdoslav

175 rokov od narodenia Pavla Országha Hviezdoslava Zvrtla doba Čo za spevot to popred okná tiahne,...
Výročie narodenia Jána Bottu

Výročie narodenia Jána Bottu

Uplynulo 195 rokov od narodenia Jána Bottu Bol jedným z najvýznamnejších a najznámejších básnikov...
Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny Blahoželáme bývalému generálnemu dozorcovi...

Zomrel bývalý generálny žalobca

Zomrel bývalý generálny právny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. S hlbokým...
Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova...
Vianočné duchovné slovo

Vianočné duchovné slovo

Vianočné duchovné slovo Tak ako predošlé roky, tak aj tento sme pre vás v Asociácií slobodných...
Vianočne číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou Pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu...

Najnovšie články

Štedrý večer

Štedrý večer

Služby Božie - Štedrý večer V spolupráci s cirkevným zborom ECAV na Slovensku Lubina sme pre vás na štedrý večer...

Otec nebeský zoslal na zem

Otec nebeský zoslal na zem

Štedrý večer „Čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme sa pozerali a čoho sa nám...

Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou....

Štefan Marinko

Štefan Marinko

Štefan Marinko V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme predstaviť ľudí, ktorí svoj život...

Vianočné duchovné slovo

Vianočné duchovné slovo

Vianočné duchovné slovo Tak ako predošlé roky, tak aj tento sme pre vás v Asociácií slobodných zborov pripravili...

Snažme sa mu podobať

Snažme sa mu podobať

3. adventná nedeľa "Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, aby sa Ho spýtali:...

Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Biblický príhovor na 3. adventnú nedeľu Na 3. adventnú nedeľu si pre nás výklad Slova Božieho pripravil emeritný...

Prijímajme Ježiša

Prijímajme Ježiša

3. adventná nedeľa  "Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, aby sa Ho spýtali:...

Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Biblický príhovor na 2. adventnú nedeľu Na 2. adventnú nedeľu si pre nás výklad Slova Božieho pripravila evanjelická...

Volanie ku zmene

Volanie ku zmene

2. adventná nedeľa „Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto...

Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu Na dnešnú 1. adventnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila...

Tvoj príchod

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať. Znamenie konca vidieť okom...

Strápený

Strápený

Strápený O trocha skôr príď do kostola. Skôr než si sadneš, k modlitbe zlož si ruky. Pros: Bože, staň sa Tvoja vôľa...

Sebecký život

Sebecký život

Posledná nedeľa cirkevného roka "Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli...

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť...

Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska "Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a...

Satanské pokušenie

Satanské pokušenie

Satanské pokušenie – panovať v cirkvi Chuť moci Svojho času cestoval som s váženým pánom v jeho pohodlnom aute...

Istota

Istota

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Suspírium:"Verím, Bože, verím, popraješ mi lásky a keď budeš so mnou –...

Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu Medzi hlavné témy druhej tohtoročnej Synody ECAV 2023 by sme mohli zaradiť (neočakávanú,...

Nauč nás múdrosti

Nauč nás múdrosti

22. nedeľa po Svätej Trojici " Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že...

Pamiatka reformácie

Pamiatka reformácie

Biblický príhovor na pamiatku reformácie Základom kázne slova Božieho, ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka...

Martin Luther a reformácia

Martin Luther a reformácia

Martin Luther a reformácia Priblížme si spolu s bratom generálnym biskupom v. v. doc. PhDr. Mgr. Milošom Klátikom,...

Duchovná obroda cirkvi

Duchovná obroda cirkvi

Pamiatka reformácie „Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to...

V boji o dokonalosť

V boji o dokonalosť

21. nedeľa po Svätej Trojici. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ,...

Hovor Pane

Slovo sa nepominie
Slovo sa nepominie

„Nebo a zem sa nepominú, ale moje slova sa nepominú.“ Mk 13, 31

Náš výber

Nemorálne a zvrhlé
Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť...

Farári na okraji záujmu
Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu Medzi hlavné témy druhej tohtoročnej Synody ECAV 2023 by sme mohli zaradiť (neočakávanú,...

Zopár poznámok ku kávičke
Zopár poznámok ku kávičke

Zopár poznámok ku kávičke Už skôr sme na internetovej stránke Asociácie slobodných zborov upozorňovali na to, že...

Vysoká sebaúcta v cirkvi
Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi V prvej časti článku o vysokej sebaúcte sme sa zaoberali príkladmi, ako sa tieto postmoderné...

Návrh na zrušenie uznesení
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená...

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej strane perfektnú znalosť Písma svätého a šírenie evanjelia o záchrane človeka, ktorý si uvedomuje svoj hriešny stav a túži po náprave. Na druhej strane nám však Pán Ježiš Kristus...

Viete, že zníženie platu pomáha pri rozviazaní rúk?

Viete, že zníženie platu pomáha pri rozviazaní rúk? Evolúcia vývoja v ECAV v posledných rokoch nesmeruje k ničomu dobrému. Okrem úpadku vieroučného, morálneho a ekonomického dokonca ani postupne prijímané opatrenia nie sú navzájom konzistentné – ľudovo by sme mohli povedať, že tieto opatrenia...

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny Blahoželáme bývalému generálnemu dozorcovi Ing. Pavlovi Delingovi, CSc. k jeho životnému jubileu. „Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím,...

Prázdny marketing

Prázdny marketing Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné ciele. Prvým je nekritické a povrchné sebachválenie, resp. sebaprezentovanie. Druhým je už tradičné ohováranie jedinej reálnej opozície. Na jej otázky Marián Damankoš zrejme nemá...

Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku, „či nový spôsob správy majetku ukončí spory, ktoré okolo tejto témy vznikli“. Na to odpovedal okrem iného takto: „... mám pocit, že k zmiereniu tak skoro nepríde. Z ich obsahu...

Principiálnosť

Principiálnosť Principiálni ľudia to majú vo svete veľmi ťažké – a principiálnosť sa ani v súčasnom vedení ECAV nenosí. Pretože princípy morálne, personálne či týkajúce sa vedenia hospodárstva vždy vynesú do funkcií tých najschopnejších. Na dobrom návrhu princípov a ich dodržiavaní je založený...

Reakcia na rozhovor – z funkcie do funkcie

Reakcia na rozhovor – z funkcie do funkcie Priatelia ma nedávno upozornili na rozhovor v Evanjelickom posle spod Tatier. Hoci som akcionárom Tranoscia, na základe osobných skúseností túto firmu ani toto periodikum od roku 2019 nepovažujem za objektívne, pretože podľa môjho názoru sú iba nástrojom...

Paradoxy

Paradoxy ECAV na Slovensku V ECAV na Slovensku (ECAV) za posledné roky zažívame krízu dôvery, ktorá je výsledkom neefektívneho hospodárenia, nemorálneho správania a zmanipulovaných volieb. Poďme sa na 3 námetoch od našich čitateľov bližšie pozrieť na to, prečo sa Evanjelická cirkev do tejto...

Krízu v cirkvi marketing nevyrieši

Krízu v cirkvi marketing nevyrieši V závere roka jedna z televíznych spoločností odvysielala reportáž o škandáloch v známom kresťanskom megazbore s celosvetovým záberom. Názov cirkvi uvádzať nebudem (dá sa ľahko nájsť), pretože sa nejde o ojedinelý prípad, ale o sériu podobných zlyhaní....

Zomrel bývalý generálny žalobca

Zomrel bývalý generálny právny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. S hlbokým žiaľom v srdci, ale v nádeji vzkriesenie a života večného oznamujeme, že nás 29. decembra 2023 vo veku 73 rokov opustil bývalý generálny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. Posledná...

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa 2. nedeľa pôstna - Reminiscere „Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa; iní za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov. Potom sa ich opýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Ty si...

Kúsok nádeje v bezradnom prostredí

Kúsok nádeje v bezradnom prostredí Pred časom v našom vydavateľstve vyšla kniha so zaujímavým príbehom pre deti pod názvom Škriatok Elemír a víla Elvíra. Príbeh je situovaný do bezútešného nemocničného prostredia, do ktorého sa vnáša kúsok nádeje. Príbeh škriatkov a víl, ktorí pomáhajú chorým deťom v nemocnici po tom, ako...

Boj s pokušeniami

1. pôstna nedeľa V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. Ž 138, 3  „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“ 1Kor 10, 13 Bratia a sestry, apoštol Pavol po príklade...

Déjà vu

Déjà vu – niečo, čo sme už videli, prežili  Podobné déjà vu ma asi každý z mojich ročníkových rovesníkov z teológie, ktorí pôsobili na Gemeri.   „Posledná kávička“ nášho vedenia cirkvi z 5. 2. 2024 nás neustále posúva k niečomu, čo je evanjelickému prostrediu cudzie. Preto sa musíme pýtať: Je toto vôbec možné? Veď je to...

Predpovedá utrpenie

Predpôstna nedeľa Suspírium: Vpíš, Bože, do sŕdc vpíš, nech vzlietne duch náš výš a výš – a láskou čistou zjasá, vzplanie pre Tvoje sväté zmilovanie! Nech pravda Tvoja veliká náš biedny život preniká a obnoví nás, zmierni žiale, nám k úžitku a Tebe k chvále! Amen. M. Rázus „Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa,...

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť)

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť) Vrátim sa ešte k spomínanej návšteve nelegálneho generálneho biskupa Ivana Eľka v Michalovciach v novembri 2023. Cieľom návštevy bolo presvedčiť CZ ECAV Michalovce, aby prispieval do Fondu finančného zabezpečenia (tzv. výpalného fondu; CZ Michalovce do neho neprispieva). Sprevádzali...

Slovo ako dar

Nedeľa po Deviatniku „Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.“ Ž 68, 20 Slovo Božie je pre všetkých nás darom. Prijal si už dnes tento veľký dar od Pána Boha? Ak nie, započúvaj sa, brat a sestra do výkladu dnešného biblického textu. Prekladatelia Písma nám dokazujú, aký prebohatý je tento biblický...

Hviezdoslav

175 rokov od narodenia Pavla Országha Hviezdoslava Zvrtla doba Čo za spevot to popred okná tiahne, sťa veniec potiech, poprepletaný plamennou stuhou slávovolaní: že každý zvuk mi až k dnu srdca siahne, by otajelo, starobou hoc krahne? A nielen srdcom pohne do hrany ni zvonom, lež i v tichom ústraní mu duše široko sa...

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa! (2. časť)

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa! (2. časť) Na vážnosť situácie v ECAV na Slovensku dnes upozorňujú mnohí – hlavne neordinovaní, duchovní poväčšine čušia. „Hrdinovia viery“ a lokálni vodcovia čakajú, čo bude. O tom, že buriči (ktorých, mimochodom, chcú disciplinárne stíhať a vylúčiť z cirkvi) mali pravdu, dnes hovoria nielen...

Výročie narodenia Jána Bottu

Uplynulo 195 rokov od narodenia Jána Bottu Bol jedným z najvýznamnejších a najznámejších básnikov a autorov lyrických balád. Patril medzi predstaviteľov štúrovskej generácie, ktorá výrazne zasiahla do slovenskej literatúry prostredníctvom svojej rozsiahlej literárnej tvorby. 27. januára sme si pripomenuli 195 rokov od jeho...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete