Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Michalovce, Fr.Kráľa 7, 071 01 Michalovce Michalovce,25.01.2023...
Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory

Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory

Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory Vysoké ceny energií sa nevyhli ani cirkvám na Slovensku....
Predáva cirkev majetok?

Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne

Cirkev podnika stále rovnako - nevýhodne Vo viere žiť – alebo o nej iba hovoriť? Cirkevná budova...
Stanovisko k iniciatíve SEJ

Štvrté výročie Asociácie slobodných zborov

Štvrté výročie Asociácie slobodných zborovŠtvrtého januára sme si pripomenuli štvrté výročie...
Vianočné sviatky plné pokoja a lásky

Vianočné sviatky plné pokoja a lásky

Vianočné sviatky plné pokoja a lásky Čas radosti a pokoja, prameniaci z Božej lásky, milosti a...
Vianočné sviatky so slovom Božím

Vianočné sviatky so slovom Božím

Slovo Božie počas vianočných sviatkov Okrem príspevkov k Vianociam, ktoré nájdete na našich...
Vianoce u vás doma

Vianoce u vás doma

Vianoce u vás doma Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku. Boli sme zvedaví, ako ich prežívajú naši...
Decembrové generálne presbyterstvo

Decembrové generálne presbyterstvo

Peniaze nie sú, preto ich pýtame od zborov, ale rozdávame mimo pôvodného účelu. V decembri...
Máme novú generálnu dozorkyňu

Máme novú generálnu dozorkyňu

Za novú generálnu dozorkyňu ECAV na Slovensku bola zvolená Renáta Vinczeová. 12 310 členov...
Vianočné číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové vianočné číslo časopisu Cestou pravdy,...

Najnovšie články

Bláznovstvo

Bláznovstvo

Bláznovstvo O kohútovi a perlách. Kohút sa hrabal na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej:...

Sloboda-nesloboda

Sloboda-nesloboda

Sloboda-nesloboda 17. november patrí do našich novodobých dejín a nesie so sebou prívlastok Deň slobody. Zvykne sa o...

Voľby u vás doma

Voľby u vás doma

Volebný systém má byť postavený na rovnosti práv Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku ukázali subjektívnosť,...

Láska a nádej

Láska a nádej

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka  „Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.“ 1Kor....

Smieť žiť pre Krista

Smieť žiť pre Krista

Smieť žiť pre Krista - zbierka zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2022 - 2023Obľúbená zbierka zamyslení na každý...

Urobiť niečo viac

Urobiť niečo viac

Urobiť niečo viac Rok 2022 bol rokom viacerých okrúhlych výročí základných, stredných, ako aj vysokých škôl. Na jednom...

Na pamiatku zosnulých

Na pamiatku zosnulých

Na pamiatku zosnulých Ach, spomíname, spomíname, bo dnes je veľký sviatok spomienok... Ó, Bože, koľké straty máme, keď...

Nenávisť

Nenávisť

Mravoučné rozprávky Dr. Martina Luthera Okrem známych teologických spisov a prác, kázní a piesní sa snažil Martin...

505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi Reformácia ovplyvnila všetky stránky života stredovekej spoločnosti. Lutherova reformácia...

Reformačná

Reformačná

Pamiatka reformácie Nám, Bože, z minulosti, príklady viery, cnosti, zavše sťa fakle žiar, rozžiaria oči tvár. To...

Volanie cirkvi k pokániu

Volanie cirkvi k pokániu

Pamiatka reformácie Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto...

Náš čas

Náš čas

20. nedeľa po Svätej Trojici „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vyku­pujte čas, lebo...

APEL

APEL

APEL  Žaloba Žalovať sa, Bože, komu? Vyhnať ma chcú z môjho domu! Žaloba dnes nie je ničím, buď ticho, bo hneď ťa...

Zastavme úpadok ECAV!

Zastavme úpadok ECAV!

Zastavme úpadok ECAV na Slovensku! Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, všetci, ktorým na Evanjelickej cirkvi...

Záchrana života

Záchrana života

19. nedeľa po Svätej Trojici „Preto teda hovorím a svedčím v Pá­novi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti...

Čo je hospodárne a čo nie

Čo je hospodárne a čo nie

Čo je hospodárne a čo nie Na druhej Synode ECAV 2022, ktorá sa konala v Sliači, pri komentovaní výsledkov hospodárenia...

Druhá Synoda 2022

Druhá Synoda 2022

Druhá Synoda ECAV na Slovensku 2022: prenasledovanie pokračuje! Druhá tohtoročná Synoda sa konala v Sliači, a pracovný...

Pokoj v hradbách

Pokoj v hradbách

18. nedeľa po Svätej „Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli svojim bratom a priateľom...

Pri nohách Tvojich

Pri nohách Tvojich

Zlatica Oravcová (* 7. októbra 1932 – † 9. júla 1991)Dnes si pripomíname 90. výročie narodenia evanjelickej a. v....

Dary

Dary

16. nedeľa po Svätej Trojici „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a...

Čo všetko máme na mysli

Čo všetko máme na mysli

Čo všetko máme na mysli  Čo všetko máme na mysli. Kto z nás si všetko premysli. No v živote aj nezmysly. Sú...

Daňová kontrola v Reformate

Daňová kontrola v Reformate

Daňová kontrola v Reformate Prečo a koľko bolo potrebné zaplatiť daňovému úradu a prečo je morálna strata podstatne...

Prvé slovenské gymnázium

Prvé slovenské gymnázium

Prvé slovenské evanjelické gymnázium 16. septembra ubehlo 160 rokov od otvorenia prvého slovenského evanjelického...

Svetlo

Svetlo

15. nedeľa po Svätej Trojici „Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás...

Kráľovná Alžbeta II.

Kráľovná Alžbeta II.

Kráľovná Alžbeta II. Dnes sa uskutočnila posledná rozlúčka z najdlhšie panujúcou kráľovnou. Spojené kráľovstvo sa dnes...

Náš výber

Voľby u vás doma
Voľby u vás doma

Volebný systém má byť postavený na rovnosti práv Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku ukázali subjektívnosť,...

Urobiť niečo viac
Urobiť niečo viac

Urobiť niečo viac Rok 2022 bol rokom viacerých okrúhlych výročí základných, stredných, ako aj vysokých škôl. Na jednom...

505 rokov obnovy cirkvi
505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi Reformácia ovplyvnila všetky stránky života stredovekej spoločnosti. Lutherova reformácia...

Zastavme úpadok ECAV!
Zastavme úpadok ECAV!

Zastavme úpadok ECAV na Slovensku! Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, všetci, ktorým na Evanjelickej cirkvi...

Čo je hospodárne a čo nie
Čo je hospodárne a čo nie

Čo je hospodárne a čo nie Na druhej Synode ECAV 2022, ktorá sa konala v Sliači, pri komentovaní výsledkov hospodárenia...

Druhá Synoda 2022
Druhá Synoda 2022

Druhá Synoda ECAV na Slovensku 2022: prenasledovanie pokračuje! Druhá tohtoročná Synoda sa konala v Sliači, a pracovný...

Daňová kontrola v Reformate
Daňová kontrola v Reformate

Daňová kontrola v Reformate Prečo a koľko bolo potrebné zaplatiť daňovému úradu a prečo je morálna strata podstatne...

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Michalovce, Fr.Kráľa 7, 071 01 Michalovce Michalovce,25.01.2023 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Palisády 46 814 99 Bratislava Č.j. 15/23 Vec: Sprístupnenie informácii o podnikaní Vážená pani riaditeľka Evanjelickej diakonie, reagujeme na váš list a...

Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory

Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory Vysoké ceny energií sa nevyhli ani cirkvám na Slovensku. Začalo sa obdobie, kedy prichádzajú do väčšiny cirkevných zborov ECAV na Slovenku nové zálohové faktúry za energie.  Zálohové faktúry za elektrinu a plyn sú však niekoľkonásobne vyššie oproti predošlému...

Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne

Cirkev podnika stále rovnako - nevýhodne Vo viere žiť – alebo o nej iba hovoriť? Cirkevná budova s poradovým číslom 1. na Svoradovej ulici má za sebou bohatú cirkevnú históriu. Celých deväť rokov bola táto budova jednou z najdôležitejších v ECAV, keďže bola sídlom Evanjelickej bohosloveckej...

Štvrté výročie Asociácie slobodných zborov

Štvrté výročie Asociácie slobodných zborovŠtvrtého januára sme si pripomenuli štvrté výročie založenia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ani jedna organizácia v rámci cirkvi nezažila toľko osočovania, prenasledovania svojich členov a sympatizantov...

Vianočné sviatky so slovom Božím

Slovo Božie počas vianočných sviatkov Okrem príspevkov k Vianociam, ktoré nájdete na našich stránkach sme si pre Vás pripravili aj zvesť slova Božieho, v podobe textových homílii a video biblický príhovorov z pera našich evanjelických a. v. duchovných. Prinášame pre vás krátky prehľad zvestovania...

Zvestujem vám veľkú radosť…

Zvestujem vám veľkú radosť... Minuloročné vianočné sviatky sme mohli konečne svätiť v chráme Božom, aj keď sme museli dodržiavať určité hygienické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré zasiahlo celý svet. Izolácia v domácom prostredí nás duševne ubíjala. Nespočetné množstvo modlitieb...

Vianoce u vás doma

Vianoce u vás doma Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku. Boli sme zvedaví, ako ich prežívajú naši čitatelia, akú úlohu pre nich zohráva cirkev v tomto vianočnom období a čo by zaželali nám všetkým. O Vianociach u nás... Ako malým deťom nám mamička pripomínala: „Ešte dve alebo tri nedele, deti,...

Vianočné číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové vianočné číslo časopisu Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku. Vo vianočnom čísle sme si pre vás pripravili články a rozhovory k aktuálnemu dianiu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V novom  čísle...

Rozhovor (nielen) o výsledkoch Synody

Rozhovor (nielen) o výsledkoch Synody Prinášame vám rozhovor s bývalým konateľom spoločnosti Reformata, spol. s r. o. Štefanom Sabolom, ktorého prvú časť sme síce pripravili už skôr, avšak po upresnených a oficiálnych informáciách zo Synody sme doplnili aj druhú časť rozhovoru. Pretože nám na ECAV...

Voľby u vás doma

Volebný systém má byť postavený na rovnosti práv Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku ukázali subjektívnosť, ovplyvniteľnosť, netransparentnosť a nekorektnosť volebného systému. Základným princípom zdravej spoločnosti, ktorý poznáme aj my kresťania je rovnosť všetkých. V ECAV na Slovensku...

Ježišovo premenenie

4. nedeľa po zjavení "O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním.  Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak...

4. nedeľa po Zjavení

Biblický prihovor na 4. nedeľu po Zjavení Biblickým príhovorom na 4. nedeľu po Zjavení nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega. Základom zamyslenia bol biblický text z evanjelia podľa Matúša17, 1 - 9.

Moc Pánova pri nás

4. nedeľa po Zjavení Slovo žalmistu: „Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať. Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mojej mladosti a dosiaľ hlásam Tvoje divné skutky. Ani do...

Nenávisť

Nenávisť Nenávisť, polarizovanie spoločnosti. Aj z toho by dnes poniektorí vedeli obviniť Pána Ježiša Krista. Preto je tak veľmi podivná skutočnosť, s akou slepotou sa v cirkvi stretávame aj napriek tomu, že práve viera v Krista má človeku dávať schopnosť porozumieť a spoznať pravdu v ľudskom živote. Avšak uzatvorenosť cirkvi...

Tretia nedeľa po Zjavení

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Zjavení Na tretiu nedeľu po Zjavení, si pre nás biblický príhovor pripravila Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka. Základom kázne je text z evanjelia podľa Jána 4, 5 - 14.

Neopúšťaj nás!

3. nedeľa po Zjavení Suspírium: Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Amen. Ž 121, 1 - 2 "Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše odpadnutia; proti Tebe sme zhrešili. Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase...

Druhá nedeľa po zjavení

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Zjavení Na druhú nedeľu po Zjavení nám slovom Božím poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková. Základom príhovoru bol biblický text z evanjelia podľa Jána 1, 43 - 51.

Povinnosť lásky

Povinnosť lásky „Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ R 12, 9 – 21 Drahí bratia a milé sestry v...

1. nedeľa po Zjavení

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Zjavení Na dnešnú prvú nedeľu po Zjavení si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková. Základom zamyslenia je biblický text z evanjelia podľa Matúša 3, 13 - 17.

Ja a Otec sme jedno

1. nedeľa po Zjavení (Ježiš povedal): „Ja a Otec sme jedno.“ Ján 10, 30 Milí bratia a milé sestry!  Chystal som sa na Nový rok do nášho kostola, ale keďže je tam riadna zima, údajne svojvoľne zlikvidovali VZT kúrenie, ostal som prechladnutý doma. Zapol som si 2. program STV. Objavila sa katedrála, v ktorej boli pompézne za...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete