Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo SynodyV piatok 24. júna 2022 zasadala svojim prvým dňom  synoda ECAV na...
Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?  A viete, kde je Synoda, a aký je jej program? Vo svete (!) je dobrým...
Pomoc najzraniteľnejším

Pomoc najzraniteľnejším

Pomoc najzraniteľnejším Pomoc najzraniteľnejším je Asociácií slobodných zborov Evanjelickej cirkvi...
Nový harmonogram volieb generálneho dozorcu

Nový harmonogram volieb generálneho dozorcu

Zasadalo generálne presbyterstvo 9. júna 2022 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie generálneho...
Noc kostolov 2022

Noc kostolov 2022

Noc kostolov Obľúbená noc kostolov sa uskutoční aj v tomto roku 10. júna 2022. Správcovia kostolov...
Znova otvorili prípad Päivi Räsänen

Znova otvorili prípad Päivi Räsänen

Znova otvorili prípad Päivi Räsänen Právny boj fínskych poslancov za biblický tweet o...
100 obetí po útoku na kresťanov

100 obetí po útoku na kresťanov

100 obetí po útoku na kresťanov Na 100 stúpol počet obetí nedeľňajšieho útoku na kresťanský kostol...
Naše deti

Naše deti

Deti Žehnaj Pane, deti naše dnes, ale i v každom čase. Požehnaj ich nebies Pane, nech milujú, čo...
Poznáme nových kandidátov

ECAV stále bez generálneho dozorcu

ECAV stále bez generálneho dozorcu V piatok 20. mája 2022 zasadala v priestoroch Generálneho...
Prvý ekumenický kostol v Nemecku

Prvý ekumenický kostol v Nemecku

Prvý ekumenický kostol v Nemecku Vzájomná spolupráca rôznych denominácií je na mnohých miestach...

Najnovšie články

Dobrý pastier

Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier,...

Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred...

Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov Ide o ťažký omyl či demagógiu našich biskupov, keď tvrdia, že: Od úrovne cirkevných zborov...

Odporúčanie k voľbám

Odporúčanie k voľbám

Znova sme sa po dlhšej prestávke spôsobenej „pandémiou“ dočkali vyhlásenia nových volieb na uprázdnené miesto...

Nádej v Kristu

Nádej v Kristu

1. nedeľa po Veľkej noci Zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú...

Vošiel do svojej slávy

Vošiel do svojej slávy

Druhá slávnosť veľkonočná Kde reč je o Tebe a láska v srdciach vzplanie, tam staneš uprostred, ó, vzkriesený náš Pane!...

Vzkriesenie Krista Pána

Vzkriesenie Krista Pána

Prvá slávnosť veľkonočná „Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.“ (Ž 22, 19) Úprimne veriaci človek, ktorý...

Spravodlivý hynie

Spravodlivý hynie

Zelený štvrtok „Spravodlivý hynie, a nikto si to neberie k srdcu! Zbožní ľudia odchádzajú, a nik si nevšíma, že keď...

Nové číslo Cestou pravdy

Nové číslo Cestou pravdy

Veľkonočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové veľkonočné číslo časopisu Cestou pravdy, časopisu...

Prichádza tvoje spasenie

Prichádza tvoje spasenie

6. pôstna nedeľa „Povedzte dcére Sion, Ajhľa prichádza tvoje spasenie.“ „Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu...

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta Sloboda je s kresťanským učením veľmi úzko spojená. Chápe sa najmä ako sloboda od hriechu, ktorý...

Kandidačná porada

Kandidačná porada

Kandidačná porada Dnes 4. apríla sa v poobedňajších hodinách na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku...

Vyšší princíp

Vyšší princíp

Vyšší princíp Ak by som mal vymenovať päť filmov, ktoré stojí za to vidieť, jednoznačne by sa medzi nimi nachádzal...

Skutky lásky k blížnemu

Skutky lásky k blížnemu

Skutky lásky k blížnemu Utečenecká kríza zasiahla každého z nás rôznymi spôsobmi. Objavila hlboko v nás skrytú...

Nádherné duchovné piesne

Nádherné duchovné piesne

Juraj Tranovský Jednou z významných osobností , ktorú by sme si mali pripomínať je bezpochyby jeden z najvýznamnejších...

Nie toho

Nie toho

4. pôstna nedeľa „Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného väzňa. Či chcete teda, aby som vám...

Záhadná Nájomná Zmluva

Záhadná Nájomná Zmluva

Záhadná Nájomná Zmluva Ako sme vás informovali v predošlých článkoch, spoločnosť Reformata, spol. s r. o., je spájaná...

Pravde a národu

Pravde a národu

Jozef Miloslav Hurban (19. 3. 1817, Beckov – 21. 2. 1888, Hlboké) Pred pár dňami sme si pripomenuli výročie narodenia...

Pokánie činte

Pokánie činte

3. pôstna nedeľa „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15)...

Modlime sa s Kuzmánym

Modlime sa s Kuzmánym

Modlime sa: Za cirkev Tvoju svätú, za Tvoje slovo a sviatosti, za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi...

Veľká je tvoja viera

Veľká je tvoja viera

2. pôstna nedeľa „Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! I ozdravela jej...

Svetový unikát

Svetový unikát

Svetový unikát Už veľakrát sme písali o tom, že nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) úplne...

Originál v nedohľadne

Originál v nedohľadne

Originál v nedohľadne Iba nedávno sme uverejnili článok, kde sme poukázali na tzv. zázračnú „zmluvu“ (Bitka na Daňovom...

Toto, hľa, je pôst

Toto, hľa, je pôst

1.  pôstna nedeľa „Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť...

Začína pôst

Začína pôst

Dnes začína prípravné obdobie pred Veľkou nocou, štyridsaťdňový pôst. Pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv....

Túžba po zmierení

Túžba po zmierení

Pieseň túžby po zmierení Kde je láska, dobrý Pane, kde je pravda a právo dnes? Tvoje Slovo pošliapané, svetom vládne...

Náš výber

Intrigy a zlomyseľnosť
Intrigy a zlomyseľnosť

Intrigy a zlomyseľnosť Evanjelický posol spod Tatier pod taktovkou súčasného vedenia ECAV pokračuje v šírení...

Bez diskusie
Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú...

Prečo sa vedenie ECAV bojí
Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí „Cirkev tvoria cirkevné zbory ako jej základné jednotky. Z cirkevného zboru vychádza každá...

Víťazstvo nad fašizmom
Víťazstvo nad fašizmom

8. máj deň víťazstva nad fašizmom Ôsmy máj je neodlučiteľne spojený, hlavne v mysliach východoeurópanov, ako deň...

„Zábavná“ diskusia
„Zábavná“ diskusia

„Zábavná“ diskusia Od roku 2018 u nás taká obyčaj, že pred voľbami vedenia ECAV alebo generálneho dozorcu môžeme...

Späťvzatie žaloby
Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred...

Demagógia našich biskupov
Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov Ide o ťažký omyl či demagógiu našich biskupov, keď tvrdia, že: Od úrovne cirkevných zborov...

Regionálni vodcovia a autority
Regionálni vodcovia a autority

„Regionálni vodcovia a autority“ 1. Prečítal som si pozorne Vyhlásenie k voľbám od Zboru biskupov ECAV na Slovensku, a...

Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo SynodyV piatok 24. júna 2022 zasadala svojim prvým dňom  synoda ECAV na Slovensku. Napriek tomu, že evanjelická verejnosť do poslednej chvíle mala problém zistiť kedy a kde sa zasadnutie koná, prinášame aspoň prvé informácie z rokovania.  Počas prvé dňa rokovania boli...

Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?  A viete, kde je Synoda, a aký je jej program? Vo svete (!) je dobrým zvykom, že napr. v prípade akciovej spoločnosti musí ísť pozvánka na valné zhromaždenie aspoň mesiac vopred. So základnými informáciami aj programom, aby sa akcionár mohol slobodne a kvalifikovane...

Nástup temna

Nástup temna (Čo vám to pripomína?) Zo života evanjelického farára, teológa, martýra 20. storočia Dietricha Bonhoeffera Misijná činnosť Dietrich Bonhoeffer bol rád, že mohol byť doma v Berlíne. Jeho rodičia ho srdečne privítali. tešil sa, že môže opäť vidieť svojich súrodencov a ich stále viac sa...

Volení alebo vyvolení?

Volení alebo vyvolení? V nedávno uverejnenom článku „Generálny biskup na súde“ sme poukázali na viacero manipulatívnych vyjadrení Ivana Eľka na Okresnom súde v Bratislave počas pojednávania v antidiskriminačnom spore Ján Meňky vs. ECAV. Tým, podľa nášho názoru, došlo k zavádzaniu súdu pri...

FFZ: Dobrovoľne alebo povinne?!

FFZ: Dobrovoľne alebo povinne?! Na stránkach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je zverejnená Správa o hospodárení s príspevkom štátu za rok 2021, ktorú podpísala Renáta Vinczeová, ako zástupkyňa generálneho dozorcu. Na naše prekvapenie sa tam píše o dobrovoľnom príspevku zo strany...

Prenasledovaných sa zastaneme!

Prenasledovaných sa zastaneme! Súčasné vedenie ECAV nechce a ani nevie komunikovať. V tomto smere je veľmi známy citát Ivana Eľka vo vzťahu k Asociácii slobodných zborov, keď sa zrejme tak bál dialógu a požiadaviek Asociácie, že vyhlásil, „v tejto chvíli my chránime túto cirkev, práve paradoxne...

SLZ vyzýva na ukončenie vojny

SLZ vyzýva na ukončenie vojny Svetový Lutheránsky zväz na svojom zasadnutí zopakoval výzvu na ukončenie vojny na Ukrajine a budovanie nového mieru. SLZ zopakoval svoje predchádzajúce výzvy na okamžité stiahnutie Ruska z Ukrajiny a vyzvala medzinárodné spoločenstvo na väčšie investície do mierových...

Generálny biskup na súde

Generálny biskup na súde V článku „Unáhlené a neprofesionálne konanie vedenia ECAV“, sme poukázali na skutočnosť, že Emília Mihočová vo svojom článku na webovej stránke ECAV  5. apríla 2022 komentovala rozhodnutie súdu bez toho, aby mala k dispozícii písomnú verziu rozsudku v danom spore. Išlo...

Bieda súčasného vedenia ECAV

Bieda súčasného vedenia ECAV Predstavitelia ECAV, ktorí sa do svojej funkcie dostali vďaka vyradeniu protikandidátov na kandidačnej porade, aj ďalej pokračujú v nezmyselnom obhajovaní neobhájiteľného. A to nielen čo sa týka volieb, ale aj v prípade správy financií či majetku. Problém je v tom, že...

Zomrel biskup Géza Erniša

Zomrel biskup Géza Erniša Po dlhej chorobe, dnes svoju pozemskú púť ukončil a do rúk Pánových odovzdal svojho ducha, GEZA ERNIŠA (1952) emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Slovinsku, pôsobiaci v Moravských Topliciach. Po dlhej chorobe si z časnosti do večnosti Pán Boh povolal evanjelického...

… mesačná krajina

... mesačná krajina  V evanjelickej cirkvi sme sa vždy riadili princípom rozhodovania zdola. Nie z GBÚ! Najprv vznikli samostatné cirkevné zbory, ktoré sa združili do seniorátov, dištriktov... My nemáme hierarchiu ako vo Vatikáne – riadenie zhora. Bratia a sestry, keď si každý normálne zmýšľajúci evanjelik prečíta článok,...

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Svätej Trojici

Na druhú nedeľu po Svätej Trojici si pre nás biblický príhovor pripravil, evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Ako základ dnešného zamyslenia mu poslúžil biblický text z knihy proroka Ezachiela, z 18 kapitoly.

Božie volania

2. nedeľa po Trojici Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním, - bola to strana sadukajov, - a, naplnení žiarlivosťou, položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Sk 5, 17 – 18 Bratia a sestry! Poďte na slávnostnú večeru!, Poďte a radujte sa, lebo nebesia sa ku nám sklonili!, Poďte a radujte sa, lebo Pán...

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Svätej Trojici

Na prvú nedeľu po Svätej Trojici a začiatok bezslávnostnej časti cirkevného roku si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický farár Mgr. Martin Bobák. Základom dnešného príhovoru mu bol biblický text z evanjelia podľa Lukáša 16, 19 - 31.

Obnova

1. nedeľa po Svätej Trojici "Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň." 2Kor 4,16 Milí priatelia vo viere, bratia a sestry, nepatrím medzi stálych sledovateľov bulvárnych TV, ale raz v relácii „Aj múdry schybí“ som náhodou zachytil odpovede na otázku: čo je Svätá Trojica?...

Sviatok Svätej Trojice

V dnešnú nedeľu slávime sviatok Svätej Trojice. Základom kázne slova Božieho, ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková, bol biblický text zo štvrtej knihy Mojžišovej 6, 22 - 27.

Choďte teda

Svätá Trojica Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Mt 28, 19 Milí bratia a milé sestry v Kristu. Choďte, čiňte, krstite. Týmito tromi slovesami by sme mohli v krátkosti zhrnúť náš...

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? Pokračovanie

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? Diskuze, která se na Christnetu rozvinula pod prvním příspěvkem na dané téma, mi přišla natolik dobrá a inspirující, že považuji za užitečné k původnímu textu ještě přidat pár odstavců. 4. Křesťané pokorně putují společně s vyznavači jiných náboženství a duchovních cest Náboženství...

Biblický príhovor na 2. slávnosť Svätodušnú

Na dnešnú 2. slávnosť Svätodušnú sme si pre vás pripravili biblický príhovor, ktorým nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne slova Božieho mu poslúžil biblický text z druhého listu apoštola Pavla Korintským 8, 1 - 15.

Čo máme v srdci?

2. slávnosť Svätodušná Suspírium: Duchu svätý Duchu sily, skloň sa ku nám v tejto chvíli premeň srdcia zapáľ vieru a buď s nami tešiteľu. Amen. A Hajduk 77/39 „Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete,...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete