Najnovšie články

Nádej budúcnosti

Nádej budúcnosti

Vstúpenie Krista Pána na nebo „Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali.Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.Choďte teda, čiňte mi učeníkmi...

Elektronický informačný systém

Elektronický informačný systém

Píše sa rok 2014 a vedenie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v zastúpení Miloša Klátika a Imricha Lukáča iniciatívne, na základe návrhov a podpory začína nový, perspektívny projekt. Na jedno z prvých zasadnutí Generálneho presbyterstva v roku 2015 plánuje...

Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Odpoveď Ivanovi Eľkovi na otázku zverejnenú v týždenníku Ev. Po. spod Tatier, kde konkrétne koná proti evanjeliu a preto ho nemožno uznať za biskupa. Uvádzam len niekoľko textov. Ak máš záujem, môžem na pokračovanie uvádzať ďalšie. Dopredu zdôrazňujem, touto odpoveďou...

Modlitba činiteľov slova

Modlitba činiteľov slova

 5. nedeľa po Veľkej noci "Vzdych slovami žalmistu: Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou." Ef 3,14-21 Obracať sa...

Všeobecný deň pokánia

Všeobecný deň pokánia

V článku  „ Rúško ako symbol?“ od br. Štefana Jahelku v týždenníku Lutherus č. 16  som našiel  zaujímavé slovné spojenie -  „všeobecný deň pokánia v evanjelickej cirkvi“. Veľmi ma zaujal. Ináč s celým článkom úplne súhlasím, toto pokladám za jediné charakterné...

Naše mamy

Naše mamy

Milan Rúfus Mama Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame. A nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame. Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší. Po každom páde znovu chodiť učí. Po každom plači...

Božie slovo na 4. nedeľu po Veľkej noci

Božie slovo na 4. nedeľu po Veľkej noci

Milí bratia, milé sestry, aj na 4. nedeľu po Veľkej noci Vám prinášame slovo Božie v podobe video nahrávky z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Málinci, ktorú si môžete pozrieť na našom youtube kanále. Kazateľom slova Božieho je zborový farár Ivan...

Cantate – spievajte

Cantate – spievajte

4. nedeľa po Veľkej noci Ty si nám Krista poslal k Spáse, Otče premilý daj by sme vždy verne o Ňom svedčili. By nám všetkým On bol položený na povstanie a na nás všetkých spočívala Tvoja milosť ,Pane. Amen  „Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám...

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) Bola nedeľa r.1919 uprostred jari po 4 rokoch 1. svetovej vojny. Nad Bratislavou sa objavilo lietadlo talianskej značky Caproni. Chvíľu krúžilo, hľadalo miesto na pristátie. Potom strmhlav padlo na zem. V lietadle zahynul Milan...

Koronavírus, svet a cirkev III.

Milí bratia, milé sestry, pokračuje ďalšou časťou rozhovorov, ktorú sme urobili počas neľahkých časov pandémie koronavírusu vo svete. Postupne Vám predstavujeme niekoľko ľudí žijúcich v rôznych častiach sveta. Pýtali sme sa ich na konkrétnu situáciu v krajinách, v ktorých žijú. Na spôsob...

Koronavírus, svet a cirkev II.

„Modlime sa k Pánu Bohu a skladajme všetky ťažkosti do jeho rúk.“ Milí bratia, milé sestry, pokračuje druhov časťou rozhovorov, ktorú sme urobili počas neľahkých časov pandémie koronavírusu vo svete. Postupne Vám predstavujeme niekoľko ľudí žijúcich v rôznych častiach sveta. Pýtali sme sa ich na...

Koronavírus, svet a cirkev I.

„Krehké je ľudské bytie na tejto Zemi, mocné kráľovstvá budované stáročia môže položiť na kolená neviditeľný vírus.“ Mil bratia, milé sestry, prinášame Vám sériu rozhovorov, ktorú sme urobili počas neľahkých časov pandémie koronavírusu vo svete. Predstavíme Vám niekoľko ľudí žijúcich v rôznych...

Ale čo robí Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti? Alebo prečo tam vstúpil, a nezostal tu dole? Či sa povaľuje, či niečo robí? O tom hovorí Žalm 68 veľmi jasne: Vystúpil na výsosť, odviedol si zajatcov.“ Nesmierne milé a potešujúce vyjadrenie, a zdá sa, akoby Kristus Pán, mal na mysli tento žalm, keď u Lukáša v 11....

Dobrým premáhať zlé

Nová kniha Milí členovia, sympatizanti a podporovatelia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku! V minulom roku usporiadala Asociácia slobodných zborov konferenciu “30. rokov po...”, ktorá bola venovaná spomienke na nežnú revolúciu. Pre nás to, ale nie je...

30 rokov po…

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt (6, 24) Real or fake? −„Je to skutočné alebo podvod?“ − to je názov súťažnej relácie, v ktorej...

Elektronický informačný systém

Píše sa rok 2014 a vedenie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v zastúpení Miloša Klátika a Imricha Lukáča iniciatívne, na základe návrhov a podpory začína nový, perspektívny projekt. Na jedno z prvých zasadnutí Generálneho presbyterstva v roku 2015 plánuje zaradiť “rozhodnutie o ďalšom...

Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Odpoveď Ivanovi Eľkovi na otázku zverejnenú v týždenníku Ev. Po. spod Tatier, kde konkrétne koná proti evanjeliu a preto ho nemožno uznať za biskupa. Uvádzam len niekoľko textov. Ak máš záujem, môžem na pokračovanie uvádzať ďalšie. Dopredu zdôrazňujem, touto odpoveďou nechcem šíriť nenávisť. Píšem...

Hrozí právny rozklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? I.

V Luteruse zo dňa 22.4.2020 som sa dočítal, že dňa 08.4.2020 Generálne presbyterstvo cirkvi prerokovalo niekoľko vážnych problematík, ktorým dominovali návrhy na zásadnú reformu nášho cirkevného súdnictva. Podľa opatrení prijatých GP sa tieto významné zmeny v súdnom systéme cirkvi týkajú najmä: 1....

Všeobecný deň pokánia

V článku  „ Rúško ako symbol?“ od br. Štefana Jahelku v týždenníku Lutherus č. 16  som našiel  zaujímavé slovné spojenie -  „všeobecný deň pokánia v evanjelickej cirkvi“. Veľmi ma zaujal. Ináč s celým článkom úplne súhlasím, toto pokladám za jediné charakterné a rozumné riešenie. Niečo podobné sa...

1. slávnosť svätodušná

Aj túto nedeľu, 1. slávnosť svätodušnú - 31. mája 2020 vám prinášame služby Božie z evanjelického chrámu Božieho v Myjave. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Samuel Mišiak, PhD., liturgiou poslúžili: Mgr Jaroslava Mišiaková, evanjelická a. v. farárka a Mgr. Monika Černeková, evanjelická a. v. farárka....

Zasľúbenie Ducha Svätého

1. slávnosť svätodušná „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ J 14, 26 Kto z nás by sa nepotešil povzbudivým sľubom, ktoré človeka upokoja a potešia? Asi niet takého človeka. Pravdepodobne každý človek má rád takéto sľuby a ešte...

Sestra, brat, spamätajme sa

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá sa určité zapíše do dejín ľudstva, krajiny, ale aj cirkvi. Sme svedkami prevratných zmien. Corona vírus poznačil doslova celý svet. Šíri sa neľútostne, zabíja nie po stovkách, ale v tisícoch, obete sú pochovávané aj v masových hroboch. Vládne neistota, strach, corona vírus prináša aj ...

Ale čo robí Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti? Alebo prečo tam vstúpil, a nezostal tu dole? Či sa povaľuje, či niečo robí? O tom hovorí Žalm 68 veľmi jasne: Vystúpil na výsosť, odviedol si zajatcov.“ Nesmierne milé a potešujúce vyjadrenie, a zdá sa, akoby Kristus Pán, mal na mysli tento žalm, keď u Lukáša v 11. kapitole povedal podobenstvo o...

Slovo Božie na Nedeľu po vstúpení

Milí bratia, milé sestry, aj túto nedeľu Vám prinášame video slovo Božie k Nedeli po Vstúpení, 24. mája 2020. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Marek Tomčík. Biblický príhovor si môžete pozrieť na našom youtube kanále.  

Príprava na posledné veci

Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo "Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. ...

Slovo Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo

Milí bratia, milé sestry, prinášame Vám biblický príhovor k Vstúpeniu Krista Pána na nebo, 21. máj 2020 z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Kazateľom slova Božieho je zborový farár Mgr. Ján Meňky.

Nádej budúcnosti

Vstúpenie Krista Pána na nebo „Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali.Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha...

Služby Božie k 5. nedeli po Veľkej noci

Milí bratia, milé sestry, prinášame Vám služby Božie k 5. nedeli po Veľkej noci z evanjelického chrámu Božieho v Merníku, kde slovom Božím poslúžil zborový farár Mgr. Peter Soták.

Modlitba činiteľov slova

 5. nedeľa po Veľkej noci "Vzdych slovami žalmistu: Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou." Ef 3,14-21 Obracať sa na otca je čosi prirodzené snáď pre všetkých ľudí na svete....

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.