Modlitba činiteľov slova

Modlitba činiteľov slova

 5. nedeľa po Veľkej noci „Vzdych slovami žalmistu: Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.“ Ef 3,14-21...
Božie slovo na 4. nedeľu po Veľkej noci

Božie slovo na 4. nedeľu po Veľkej noci

Milí bratia, milé sestry, aj na 4. nedeľu po Veľkej noci Vám prinášame slovo Božie v podobe video nahrávky z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Málinci, ktorú si môžete pozrieť na našom youtube kanále. Kazateľom slova Božieho je zborový farár Ivan...
Cantate – spievajte

Cantate – spievajte

4. nedeľa po Veľkej noci Ty si nám Krista poslal k Spáse, Otče premilý daj by sme vždy verne o Ňom svedčili. By nám všetkým On bol položený na povstanie a na nás všetkých spočívala Tvoja milosť ,Pane. Amen  „Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám...
Slovo Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci

Slovo Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci

Milí Bratia, milé sestry, pripravili sme pre Vám biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci, 3. mája 2020 z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej, ktoré si môžete pozrieť na na našom youtube kanále. Kazateľkou slova Božieho je evanjelická a. v....
Šťastné časy  (Rozlúčka a návrat)

Šťastné časy (Rozlúčka a návrat)

3. nedeľa po Veľkej noci  16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? 18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí:...
Služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci

Služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci

Milí Bratia, milé sestry, pripravili sme pre Vám služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci, 26. apríla 2020 z Evanjelického a. v. chrámu Božieho Devičany, ktoré si môžete pozrieť na na našom youtube kanále. Kazateľom slova Božieho: Mgr. Ján Ľachký Liturgia: PeadDr....