VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

„Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či zbierajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Aj túto nedeľu môžete sledovať Biblický príhovor na 6. nedeľu po Svätej Trojici – 19. júla 2020, z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine. Kazateľkou slova Božieho je evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.  
Prílišná horlivosť

Prílišná horlivosť

6. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam.A poslal pred sebou poslov. Tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby Mu pripravili (prístrešie).Ale (tam) Ho neprijali, lebo...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 5. nedeľu po Svätej Trojici – 12. júla 2020, Vám prinášame Biblický príhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Poprade Veľkej. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Jozef Vereščak.
Istota v Ježišovi

Istota v Ježišovi

5. nedeľa po Svätej Trojici A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemám vlastnej...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici Vám dávame do pozornosti Biblický príhovor na 4. nedeľu po Svätej Trojici z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Nitrianskej Strede. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v.  farárka Mgr. Renáta Bobáková....