Trápenie pokračuje

Iba nedávno sme vám priniesli informácie z (prvej) Synody ECAV 2023. Dnes budeme pokračovať komentárom k činnosti (či skôr nečinnosti) Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi. Na nefunkčnosť tejto komisie sme poukázali už pred rokom, po Synode ECAV 2022, a to v článku „Komisia, ktorá sa minula cieľa“.

„Novú“ správu na synode uviedol generálny biskup Ivan Eľko, ktorý hneď v úvode priznal, že komisia v roku 2022 ani raz nezasadala! A pritom už v správe na minuloročnú Synodu ECAV 2022 bolo uvedené, že komisia naposledy zasadala v roku 2019! Iba pripomíname, že takýmto (rýchlym a zbesilým) tempom komisiu „vedie“ práve predsedníctvo cirkvi, v súčasnosti v zložení Ivan Eľko a Renáta Vinczeová. Prvým problémom je teda to, že táto komisia nefunguje, druhým zas to, kam sa vedenie cirkvi túto komisiu snaží (pre)smerovať, presnejšie povedané, čím by chcelo pôvodný cieľ nahradiť.

Z názvu komisie totiž jasne vyplýva, že primárnym cieľom by malo byť zjednodušenie a zefektívnenie štruktúry cirkvi. Tohto si je zrejme veľmi dobre vedomé aj samotné predsedníctvo ECAV, a preto sa už druhý rok snaží tento cieľ spochybniť či relativizovať. V praxi to vyzerá tak, že sa širokú evanjelickú verejnosť snažia presvedčiť, že veci nie sú také ako na prvý pohľad (a úplne logicky) vyzerajú:

Členovia komisie sa zhodujú v tom, že súčasťou hľadania jednoduchšej a efektívnejšej štruktúry cirkvi nie je iba otázka počtu a efektivity jednotlivých úrovní jej riadenia. Podstatnou sa javí otázka, aké kritériá by mal spĺňať samostatný cirkevný zbor.

Taký názor majú vraj členovia komisie, ktorí sa od roku 2019 vôbec nestretli. Z tohto vyjadrenia jasne vyplýva, že zámerom vedenia ECAV je vyhnúť sa reštrukturalizácii zhora a, naopak, presunúť pozornosť (a povinnosť šetriť, reštrukturalizovať, spájať či rušiť) na cirkevné zbory! Keďže nás súčasné vedenie ECAV už veľakrát presviedčalo, že situácia s financovaním cirkvi je naozaj vážna, tak je na mieste otázka, prečo nechcú so šetrením a reštrukturalizáciou začať sami od seba? Slová sú len slová, avšak na tomto príklade by všetky cirkevné zbory videli, že so šetrením a efektivitou to súčasné vedenie ECAV myslí naozaj vážne.

Dnes však vidia evanjelici pravý opak. Vidia neschopnosť vedenia ECAV navrhnúť a zrealizovať skutočnú reformu spojenú so znížením počtu úrovní riadenia cirkvi, so zámerom vybudovať štíhlu, efektívnu a funkčnú štruktúru. Nielenže nevidíme výsledky, ale nevidíme ani záujem sa k tejto téme vôbec stretnúť! Takúto aroganciu však nestačí iba „predýchať”, tu je potrebné sa ozvať a požadovať reálne zmeny na najvyššej úrovni: (N), resp. (N-1)! Asi netreba ani hovoriť, že od prvého stretnutia po návrh a realizáciu je vždy veľmi ďaleko. A pritom členovia komisie na zjednodušenie štruktúry cirkvi sa už skoro štyri roky nevedia ani stretnúť!

Znova tu v podaní vedenia ECAV vidíme alibistickú snahu zbaviť sa zodpovednosti a celý problém (podobne ako pri Fonde finančného zabezpečenia) presunúť na cirkevné zbory. To však v tomto prípade môže ovplyvniť – a určite aj negatívne ovplyvní – schopnosť cirkevných zborov efektívne vykonávať každodennú evanjelizáciu a misiu!

Vedia synodáli, koho zastupujú?!

Cirkevné zbory ako zakladajúce základné kamene evanjelickej cirkvi by v tejto súvislosti mali pritvrdiť a od vedenia cirkvi požadovať reálne kroky: pripraviť viacero alternatív reštrukturalizácie cirkevnej štruktúry s finančným dopadom, s následným výberom a realizáciou tej najlepšej z nich. Synodáli ako zástupcovia cirkevných zborov by na druhej Synode 2023 od vedenia ECAV mali požadovať konkrétne kroky (opatrenia a termíny), ktoré povedú k naplneniu cieľov tejto komisie v praxi. Odpoveď, že my sme nemali čas sa stretnúť, je detinská a nezodpovedná!

Je všeobecne známe, že generálna cirkev (vedenie cirkvi) vznikla z vôle cirkevných zborov, nie naopak! Aj preto je potrebné sa rázne postaviť proti takýmto zvráteným návrhom, ktoré stavajú veci na hlavu! Je to to isté, ako keby akcionári, ktorí založili firmu, žiadali od najatého manažmentu finančné opatrenia na ozdravenie firmy, ale manažment odmietne realizovať akékoľvek zmeny a drzo povie akcionárom, nech dajú ďalšie peniaze!!!

Odkiaľ sa táto arogancia berie?

V cirkvi už dlhodobo vidíme, že teória „krásnych“ (hoci neuveriteľne povrchných a prospechárskych) vzťahov je nadradená nad vierouku a vzťah k ECAV ako k neveste Kristovej. V praxi sa to prejavuje tak, že prevažuje snaha (za cirkevné peniaze) si urobiť či zachovať priateľov – aj vo svete – a v neposlednom rade zachovať si príjem. A to ako ináč na úkor cirkevných zborov…

Pretože ak by sme hovorili o zredukovaní počtu úrovní riadenia, tak by napríklad predsedníctvo cirkvi muselo biskupovi Západného dištriktu povedať: Po skončení tvojho mandátu sa dištrikt bude rušiť, pričom všetky aktivity, ktoré chceme zachovať, presunieme pod GBÚ. Voľby ďalšieho biskupa ZD už nebudú a do dvoch mesiacov sa zruší aj funkcia dištriktuálneho dozorcu.

A podobne by to prebehlo aj na Východnom dištrikte. Jánovi Hroboňovi a Petrovi Mihočovi by boli ponúknuté miesta v neobsadených cirkevných zboroch. Čo si myslíte, je súčasné predsedníctvo ECAV toho vôbec schopné?

Alternatívny program

Ako už bolo uvedené vyššie, členovia komisie vymýšľajú pre komisiu alternatívny program, kde „podstatnou sa javí otázka, aké kritériá by mal spĺňať samostatný cirkevný zbor”. Vedenie komisie (a v podstate aj vedenie ECAV) sa tak začína zaoberať úplne inou témou, než bol pôvodný zámer komisie. Pre nich je podstatné aj to, že je to už úplne iná téma, ktorá sa ich osobne už netýka a ktorá sa znova zaoberá témou reštrukturalizácie, šetrenia či „parametrov“ – ako ináč, len na strane cirkevných zborov. A ako sme písali už skôr, druhým a veľmi zásadným nedostatkom týchto špekulácií je aj to, že pri návrhu opatrení sa vychádza z komerčných zásad, akoby cirkev bola podnikateľským subjektom, ktorého cieľom je dosahovať zisk!

Ivan Eľko vo svojom vstupe uviedol aj niekoľko „praktických námetov“, ktoré však so zjednodušením štruktúry cirkvi nemajú nič spoločné. Do tejto kategórie patrí „zdieľanie skúseností, zlacnenie komunikácie, dôsledné zavádzanie EIS, vytvorenie funkcie fundraisera, spoločný – dobrovoľný nákup niektorých služieb či využívanie spoločného internetového providera. Väčšina týchto námetov nie je vôbec nová, pričom kritickým nedostatkom takéhoto prístupu je to, že namiesto zásadnej zmeny fungovania ECAV ponúka niekoľko malých, dobrovoľných a nie veľmi podstatných zlepšení. Ich úlohou je zrejme iba zakryť skutočnosť, že táto komisia sa úplne minula svojho pôvodného cieľa!!!

Čo ďalej?!

Ivan Eľko synodálov požiadal, aby dali komisii ešte šancu. Katarína Hudáková zas žiadala, aby táto komisia bola zrušená.

Na základe toho, čo si pod činnosťou komisie predstavuje Ivan Eľko, je zrejmé, že vedenie komisie si hľadá alternatívny program mimo pôvodného zámeru. Návrh Kataríny Hudákovej zas znamená, že činnosť komisie bude predčasne ukončená bez naplnenia pôvodného zámeru.

A cirkevné zbory – pri pohľade na toto nepodarené divadlo – by mali na ďalšej synode požadovať, aby sa dôsledne naplnil pôvodný zámer komisie a pripravil sa nový návrh štíhlej a efektívnej štruktúry fungovania cirkvi. A keď takéto alternatívy a finálny návrh súčasní členovia komisie nie sú schopní pripraviť, tak je potrebné ich vymeniť!!!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Foto: ECAV