Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty

V 41. týždni 2021 bola zverejnená „Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku“, ktorej autorom je JUDr. Juraj Čech pod gesciou Slovenskej evanjelickej jednoty – SEJ. Ako členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorým na našej cirkvi záleží, sme radi, keď sa objavujú nové aktivity a návrhy s cieľom zmeniť nevyhovujúci stav v našej cirkvi. Ako členovia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku tento zámer rešpektujeme a vítame do tej miery, do akej je spoločný s vyhlásením, stanovami a cieľmi Asociácie slobodných zborov, kde požadujeme:

  • Odstúpenie všetkých nelegitímne zvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku
  • Dôsledné riešenie všetkých závažných majetkových káuz, vyvodenie zodpovednosti, a zabezpečenie nápravných a preventívnych opatrení. Pripomíname, že nelegitímne zvolené vedenie za takmer 3 roky nedokázalo objasniť ani jednu z týchto káuz.
  • Dôsledné zotrvanie na kresťanskej vierouke v teórii aj praxi, s dôrazom na jej verné podanie, cez augsburské vyznanie, na ktorom je naša cirkev postavená.
  • Vysporiadanie sa s problematikou Štátnej bezpečnosti – ŠtB: jednoznačne odmietnuť tieto praktiky, ktoré sa medzičasom infiltrovali do cirkvi, očistiť cirkev od bývalých spolupracovníkov ŠtB, čo sa týka vedenia cirkvi, účasti vo výboroch, ale aj účasti na reprezentačných podujatiach ako doma, tak aj v zahraničí.
  • Nové, slobodné a transparentné voľby, bez vyraďovania politicky nevyhovujúcich kandidátov, v ktorých si členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania slobodne a sami zvolia tých predstaviteľov, ktorým dôverujú.

Správna rada Asociácie slobodných zborov tak znova potvrdila svoje jednoznačné a jednomyseľné presvedčenie, zotrvať na pôvodnej evanjelickej vierouke a hodnotách. Sme presvedčení, že iba vyššie uvedený postup môže Evanjelickú cirkev augsburského vyznania očistiť od nánosov hriechu a vážnych zlyhaní v minulosti, a vytvoriť tak priestor na jej ďalší rozvoj.

Správna rada Asociácie slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku