Bohabojní ľudia nemajú na zemi nič vzácnejšie nad meno Pánovo. Jedine to chvália, zvestujú a vyznávajú pred ľuďmi, ako jediné mocné, múdre, Sväté, dobré, zbožné a Spravodlivé; svoje mena však nezvelebujú.