Vo svete je ohrozená náboženská sloboda

Náboženská sloboda je ohrozená vo viac ako tretine krajinách sveta. Za posledné dva roky sa v sledovaných krajinách výrazne zhoršila.  Ako uvádza vo svojej správe kresťanská charitatívna organizácia Cirkev v núdzi:

„Napočítali sme 61 krajín, ktorých obyvatelia  boli vystavení vážnemu porušovaniu náboženskej slobody.“

Cirkev v núdzi mapovala obdobe od mája 2021 do decembra 2022.

Prenasledovanie, do ktorého charita počíta vraždy, deportácie, vyhnanstvo, nútené konverzie a manželstvá a vyvlastňovanie, zaznamenala v 28 krajinách, v nich žije viac ako 51 percent všetkých obyvateľov Zeme.

„Z týchto 28 krajín sa 13 nachádza v Afrike, kde sa v mnohých regiónoch situácia prudko zhoršila,“

Čínu a Indiu správa zaradila „medzi najhorších porušovateľov náboženskej slobody“. Diskrimináciu na základe vyznania zaznamenala organizácia v ďalších 33 krajinách.

Náboženské slobody sú najčastejšie popierané autoritárskymi vládami, islamským extrémizmom alebo etnicko-náboženským nacionalizmom.

Organizácia Cirkev v núdzi, ktorá má status nadácie, vydáva správu o slobode všetkých náboženstvách vo 196 krajinách sveta každé dva roky. Na tohtoročnom 16. vydaní sa podieľalo asi tridsať univerzitných profesorov, misionárov, ľudskoprávnych aktivistov a novinárov.

Zdroj: AFP, Christnet
Ilustračné foto: pixabay.com/LanaPajdas