Svetová rada cirkví oslavuje svoje 75. výročie

Svetová rada cirkví (WCC) si pripomenula 75 rokov od svojho vzniku ekumenickou slávnosťou v katedrále Saint Pierre v Ženeve. Vznikla v Amsterdame v auguste 1948, tri roky po skončení druhej svetovej vojny.

„Ľudia sa zišli v Amsterdame v roku 1948 s jasným cieľom viesť spoločne cirkvi sveta a urobiť z nich nástroj mieru,“

povedal vo svojej kázni biskup Heinrich Bedford-Strohm z Bavorska na slávnostných bohoslužbách. Služby Božie sa konali 25. júna 2023.

„Jasne vyhlásili, že vojna je proti Božej vôli a že našou úlohou ako kresťanov je práve prekonať nacionalizmus a iné formy rozdelenia medzi národmi, ktoré práve vyústili do tejto hroznej svetovej vojny s toľkými miliónmi obetí,“
„Zmierenie bolo od samého začiatku svojej existencie súčasťou samotnej DNA WCC,“
povedal Bedford-Strohm.

V preplnenej katedrále sa na slávnosti zúčastnili členovia ústredného výboru WCC, ktorý sa momentálne stretáva v Ženeve, a ekumenickí hostia. Modlitby viedli prezidenti a vedenie WCC, ako aj duchovní v katedrále.

„Je radosť byť s vami v tento deň a najmä v tomto čase spoločných modlitieb v tomto veľmi výnimočnom čase v živote tohto ústredného výboru a v živote WCC, keď oslavujeme naše 75. výročie,“
povedal predseda WCC. Jerry Pillay

Na prvom zhromaždení WCC v Amsterdame od 22. augusta do 4. septembra 1948 sa zišlo 351 delegátov zo 147 cirkví. Dnes WCC združuje 352 protestantských, pravoslávnych, anglikánskych a iných cirkví zastupujúcich viac ako 580 miliónov kresťanov vo viac ako 120 krajinách. WCC má úzke historické spojenie s katedrálou St. Pierre, ktorá sa stala protestantskou počas reformácie v 16. storočí. Mramorová tabuľa na katedrále pripomína ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa tam konala vo februári 1946 s členmi provizórneho výboru pripravujúceho sa na založenie WCC z krajín, ktoré boli len pred mesiacmi vo vzájomnej vojne.

Bedford-Strohm vo svojej kázni povedal, že ako Nemec cítil hanbu za zlyhanie kresťanského svedectva vo svojej krajine tvárou v tvár vojne, ktorá viedla k 60 miliónom mŕtvych a šiestim miliónom Židov zavraždených v koncentračných táboroch a plynových komorách.

Delegáti v Amsterdame sa zaviazali uprednostniť Krista pred všetkými ostatnými lojalitami vo svete.

„Kde sme teraz? Naplnili sme dedičstvo Amsterdamu? Sme ako cirkvi skutočne nástrojom mieru vo všetkých ozbrojených konfliktoch na tejto zemeguli? Prial by som si, aby bola odpoveď jasná, áno. Ale nie je. Príliš často stále uprednostňujeme našu národnú alebo politickú lojalitu pred lojalitou voči Ježišovi Kristovi a niekedy si to ani nevšimneme,…“ „Preto musíme znova a znova počúvať biblické svedectvo o Kristovi. Kristus je prítomný na našej púti WCC za spravodlivosť, zmierenie a jednotu,“
povedal Bedford-Strohm.

„Nenechá nás samých. Je a bude medzi nami. Je s nami vždy až do konca sveta.“

 

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku je členom Svetovej rady cirkví od jej vzniku v roku 1948.

Foto: Albin Hillert/WCC
Zdroj: WCC