„Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami!“
2K 13, 13

Dnes si pripomíname sviatok svätej Trojice – Sancta Trinitas. Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou cirkevného roka, ktorá uzatvára jeho slávnostnú časť.

Pripomíname si Trojjediného Pána Boha. Božie dielo, ktoré pre nás a našu spásu Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý vykonal a neustále koná. Srdcia a mysle nám napĺňa nádejou, že nás miluje napriek našej hriešnosti, stále sa o nás zaujíma a nikdy nás neopustí. Na to neustále myslime a buďme vďační za všetko čo má pre nás pripravené.

Viac sa dočítate:
https://asloz.sk/trojica-svata-sancta-trinitas/
https://asloz.sk/trojica/

ilustračné foto: wikipedia.org