Lekcie zo somárskej lúky

Lekcie zo somárskej lúky

Vari každý začínajúci lyžiar si spomenie : na prahu svojej bielej kariéry dostal veľa možností zoznámiť sa i s „prívetivým „ prostredím, akým aj u nás disponujú takmer všetky vychytené i skromnejšie horské lyžiarske strediská. Sú to terénne menej náročné lokality...
Šedé žalospevy

Šedé žalospevy

Prvotný šok a následné, preventívne z neskúsenosti s takýmto stavom vyvolané i drakonické postupy a opatrenia vlád a parlamentov, boli vlani na samom začiatku covid pandémie zhodné pre mnohé postihnuté krajiny. Prísne núdzové zákony a nariadenia diktované nebezpečným...
Príklad pána Augiáša

Príklad pána Augiáša

Už mesiace nás delia od vpádu pandémie covid – 19 na svetovú i domácu scénu. Homo sapiens začal – po počiatočnom pochopiteľnom šoku – globálne pomerne rýchlo hľadať a viac-menej i nachádzať vhodné obranné prostriedky ako s ich pomocou sofistikovanejšie čeliť...
Mrzký poprašok totality

Mrzký poprašok totality

Istotne napospol s úľavou vítame zmierňovanie dopadov pandémie covid-19 na kvalitu našich životov. V porovnaní s inými krajinami boli však niektoré obmedzenia u nás v nejednom ohľade nad rámec. Takým, ako sme svedkami, ostáva u nás i tempo ich ústupu – je...
Globálna facka

Globálna facka

Pandemická pliaga nás denne stavia pred rôzne situácie , ktoré nám voľky – nevoľky prichodí riešiť. Bývajú to okolnosti, ktoré popri usilovnom hľadaní čo najprijateľnejších východísk z tejto štipľavej situačnej kaše, prinášajú i rôzne ďalšie dopady. A skúšky....