REAKCIA NA OSOČUJÚCE STANOVISKO H.E.L.P. K VZNIKU ASOCIÁCIE SLOBODNÝCH ZBOROV

 Združenie H.E.L.P., ktoré nemá nič spoločné s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku, no dlhodobo do nej prináša rozkol, vydalo stanovisko k vzniku Asociácie slobodných zborov. Snaží sa v ňom dehonestovať vznik asociácie a znevážiť ciele, ktoré si novovznikajúca asociácia stanovila.

Bolo to však práve združenie H.E.L.P., ktoré spustilo rozsiahlu diskreditačnú kampaň pred voľbami proti vtedajšiemu vedeniu, ako tradične – bez vecnej podstaty, bez dôkazov. Vyťahovanie krásnych slov (v danom prípade teórie) o riadení cirkvi zdola, malo zrejme iba jediný cieľ – ovládnutie cirkvi zhora. Pretože kroky, ktoré nasledujú po voľbách či v Západnom dištrikte alebo v generálnej cirkvi, poukazujú na to, že o žiaden dialóg či riešenie problémov nie je záujem. Viac než výrazne to vidno na zamietnutí žiadosti o vytvorenie nového zboru pre evanjelikov z Kálnice, či na násilnom postupe (ktorý bol ironicky touto skupinou ľudí vytýkaný starému vedeniu ECAV) pri snahe o ovládnutie a. s. Tranoscius. Je iba iróniou, že spoluautorom „odsudzujúceho vyhlásenia“ je práve Martin Kováč, podpísaný pod stanoviskom H.E.L.P., ktorý sa stále „hrá“ na „radového aktivistu“, hoci bol po neférových voľbách menovaný za zastupujúceho riaditeľa (riadiaceho) Generálneho biskupského úradu. To je pritom v logickom konflikte s jeho druhou, čerstvo nadobudnutou funkciou, a to predsedom (kontrolného) Generálneho hospodárskeho výboru.

Asociácia slobodných zborov nemá záujem cirkev rozdeľovať, ale liečiť – a to práve od hriechu, ktorý ju rozdeľuje. Na rozdiel od tých, ktorí staré hriechy prikrývali novými a teraz hovoria o tom, že vraj pred voľbami aj počas nich všetko prebehlo „legitímne“. Hoci je možné preukázateľne dokázať, že kandidačné porady zlyhali, keď vyraďovali na základe nedôvodných námietok, resp. keď nechali prejsť kandidáta, ktorý vopred stanovené podmienky evidentne nespĺňal.

Asociácia slobodných zborov sa nebojí nazvať hriech hriechom, biele bielym a čierne čiernym. Nie preto, aby niekoho odsudzovala, ale aby prinášala riešenia, ktoré stav v cirkvi napravia. Takým riešením sú aj nové voľby, ktorých výsledky môžu byť označené za nespochybniteľné len vtedy, keď prebehnú pri dodržaní všetkých morálnych, zákonných a demokratických princípov.

Chceme zachovať vieroučnú čistotu našej milovanej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, spojenú s jej praktickým uplatňovaním v každodennom živote. Pretože sme presvedčení, že len táto vernosť slovu Božiemu a jednota slov a činov je cestou, ktorú nám ukázal náš Pán Ježiš Kristus. Verím, že to je aj túžba väčšiny evanjelikov a. v. na Slovensku. Pridajte sa k nám a pomôžte nám očistiť našu cirkev a napraviť vzťahy, ktoré tak veľmi trpia nevyznaným hriechom.

Viac sa dočítate na: www.volbyecav.sk.

Jaroslav Mervart