Stretnutie kresťanov 2024

Od 7. do 9. júna 2024 sa vo Frankfurte nad Odrou a Słubiciach uskutoční Stretnutie kresťanov pod mottom „Nič nás nerozdelí“.

Toto jedinečné podujatie, ktoré spája krajiny a ľudí, vás pozýva stretnúť sa v inšpiratívnom a slávnostnom prostredí a osláviť rozmanitosť viery.

Stretnutie kresťanov je medzinárodným cirkevným dňom, ktorý sa zameriava na vieru, charitu a výmenu. Ide o pravidelné stretnutia protestantských cirkví strednej a východnej Európy, ktoré sa konajú približne každé tri roky. Stretnutie kresťanov je verejné podujatie, na ktoré sú pozvaní záujemcovia zo všetkých denominácií a svetonázorov.

Môžete sa tešiť na program pre rodiny a mládež, panelové diskusie na duchovné a spoločensko-politické témy, biblické raňajky, spoločné bohoslužby, ekumenické pobožnosti, koncerty a mnoho iného.

Program v slovenčine nájdete tu: Stretnutie kresťanov – program v Slovenčine

Organizátori podujatia pripravili priamy prenos s úvodných a záverečných služieb Božích.

Priamy prenos z otváracích služieb Božích so začiatkom 7. júna 2024 o 18.00 hodine

 

Priamy prenos zo záverečných služieb Božích so začiatkom 9. júna 2024 o 10.00 hodine

Zdroj: christlichebegegnungstage.de