Dobrá rada nad zlato

„Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som prekazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my. To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi.A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.“
2K 11,12 – 14

Foto: ECAV s Vami