Synoda ECAV na Slovensku 2023

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripravuje zasadnutie svojho najvyššieho orgánu Synody.

Podľa informácií, ktoré boli uverejnené na oficiálnych stránkach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nude Synoda ECAV na Slovensku 2023 zasadať v dňoch 23. júna – 24. júna 2023. Miestom zasadnutia budú opäť Kúpele Nimnica.

Zasadnutie začína otváracími službami Božími o 10:00 hodine, v Kurssalone Nimnických kúpeľov, kde bude prebiehať celé zasadnutie.

Milí bratia a sestry,
informujeme vás, že zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v tomto kalendárnom roku, sa bude konať v dňoch 23. – 24.6.2023. Zasadnutie synody bude zahájené slávnostnými Službami Božími v piatok ráno o 10:00 hod. v spoločenských priestoroch Kursalonu v Kúpeľoch Nimnica, kde sa bude konať aj samotné zasadnutie Synody ECAV.

Ján Jančo
predseda synody za ordinovaných

Roman Žilinčík
podpredseda synody za neordinovaných

Foto: Archiv ASloZ
Zdroj: ECAV