Vianočné duchovné slovo

Tak ako predošlé roky, tak aj tento sme pre vás v Asociácií slobodných zborov pripravili vianočné duchovné slovo. Na našich stránkach si budete počas tohtoročných vianočných sviatkov pozrieť služby Božie, biblické príhovory, prečítať zamyslenia a poznávať Bibliu v novej rubrike Hovor Pane.

Program pripraveného duchovného slova:


Štedrý večer
Služby Božie

 


Prvá slávnosť Vianočná
Služby Božie


Druhá slávnosť Vianočná
Služby Božie


Závierka občianskeho roku
Biblický príhovor


Nový rok
Biblický príhovor


Zjavenie Krista Pána mudrcom
Biblický príhovor

Ilustračné foto: Zandria Ross z Pixabay