Voľby generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Na svojom poslednom zasadnutí generálne presbyterstvo schválilo harmonogram volieb generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Volebný rok 2024 začal voľbami dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Na túto funkciu boli kandidovaní vysokoškolská pedagogička a farárka doc. ThDr. Horňanová Sidonia, PhD. a doterajší biskup Mgr. Hroboň Ján. Ako sa stáva pravidlom, kandidačná porada aj teraz vyradila zjavne nepohodlnú kandidátku Mgr. Evu Juríkovú, bez udania dôvodu, aj napriek tomu že spĺňala všetky zákonné podmienky. Voľby ešte stále prebiehajú a na výsledky si musíme počkať.

Tento rok sa končí aj šesťročné funkčné obdobie generálneho biskupa Ivana Eľka. Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 3. 5. 2024 vo Zvolene schválilo harmonogram volieb na funkciu generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Môžeme len dúfať, že kandidačná porada bude transparentná a umožní všetkým kandidátom, ktorí spĺňajú všetky zákonné podmienky kandidovať. Veď predsa, vedenie našej cirkvi o sebe všade tvrdí, že je najtransparentnejšie zo všetkých doterajších vedení. Alebo sa niečoho, niekoho bojí?

„Ďalším bodom rokovania bolo vyhlásenie volieb generálneho biskupa ECAV. Voľby boli vyhlásené podľa § 28 odsek (1) cirkevného zákona č. 11/1994. Budú realizované na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 25. augusta 2024, 1. septembra 2024 alebo 8. septembra 2024. Kandidačná porada je naplánovaná na 19. júna 2024.“

Zdroj: ecav.sk

Ilustračné foto: AI