Noc kostolov 2024

Kostoly a sakrálne stavby po celom Slovensku opäť  otvoria svoje brány v piatok 7. júna 2024 pre širokú verejnosť v rámci organizácie podujatia Noc otvorených kostolov.

Aj tento rok sa bude v piatok 7. júna konať už tradičné podujatie Noc otvorených kostolov . Počas neho sa môžu návštevníci tešiť na bohatý hudobný program, diskusie, rozhovory o Bohu a svete. Séria podujatí 14. ročníku Noci otvorených kostolov sa stala symbolom rozmanitosti, ktorý spája ľudí na prieč rôznymi denomináciami. V tomto roku podujatie podporila aj Ekumenická rada cirkví.

„Noc otvorených kostolov už v minulosti presiahla rakúske hranice a stala sa obľúbeným a vyhľadávaným kultúrno-náboženským podujatím vo viacerých štátoch Európy. V tomto roku by chcela Ekumenická rada cirkví v SR prispieť svojim dielom k úspešnosti podujatia a to formou výzvy k účasti na tomto podujatí. Pozvať by sme chceli nie len členské, pridružené a pozorovateľské cirkvi Ekumenickej rady cirkví v SR ale aj spolupracujúce organizácie a jednotlivé farnosti.“

Noc kostolov vznikla v roku 1995 vo Frankfurte nad Mohanom a postupne sa podujatie rozšírilo aj do ďalších miest v Nemecku. V roku 2005 sa dostalo do Rakúska a postupne i do ďalších krajín Európy. Tohtoročným mottom je „SRDCE“.

Zoznam oficiálne prihlásených (aktuálne miesta prihlásené do projektu môžete sledovať : apsida.sk)

Veľká Skalka (ruina benediktínskeho kláštora)
Vráble (Kostol Preblahoslavenej Panny Márie)
Nová Ves nad Žitavou, časť Jovka (lokalita zaniknutého kostola, 6. júna)
Banská Bystrica  (Kostol ECAV)
Koceľovce (Kostol ECAV)
Kostoľany pod Tribečom (Kostol sv. Juraja)
Špania Dolina (Kostol Premenenia Pána – 8. júna)
Nové Zámky (Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kostol stigmatizácie sv. Františka, Kostol ECAV, Kostol reformovanej cirkvi, synagóga)
Banská Štiavnica (Kostol ECAV)
Levice (Synagóga, Kostol reformovanej cirkvi, Kostol Ducha Svätého, Kostol sv. Michala, Kostol sv. Jozefa, Veľký kostol ECAV, Zborový dom Cirkvi bratskej)
Žilina (Kostol sv. Barbory a Loretánska kaplnka)
Dolné Strháre (Kaplnka sv. Anny)
Krškany (Kostol sv. Anny)
– Zemianske Kostoľany (Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol ECAV)
Košolná (Kostol Povýšenia sv. Kríža)
Dechtice (Katarínka – Kostol sv. Kataríny)
Šurany (Kostol sv. Štefana)
Kočín-Lančár (Kostol sv. Michala)
– Prievidza (Kostol ECAV, Kostol sv. Bartolomeja)
– Trstená (Kostol sv. Martina, Kostol sv. Juraja)
Bratislava-Rusovce (Kostol sv. Márie Magdalény, Kostol ECAV, bývalý Kostol sv. Víta)
– Bratislava-Palisády (Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov)
Nová Dubnica (Kostol ECAV)
Bratislava-Staré Mesto (Zborový dom Cirkvi bratskej)
Maňa (Kostol Sedembolestnej Panny Márie)
Sedmerovec-Pominovec (Kostol sv. Jána Krstiteľa)
Spišské Podhradie-Spišská Kapitula (Katedrála sv. Martina, Kaplnka sv. Rozálie, Kaplnka sv. Františka Xaverského, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Kríža)
Prešov (Konkatedrála sv. Mikuláša – 8. júna)
Michalovce (ranostredoveká rotunda)
– Leopoldov (Kostol sv. Ignáca z Loyoly – 14. júna)
Bratislava-Prievoz (Kostol ECAV)
Plavé Vozokany (Kostol ECAV)

Zdroj: ERC, apsida.sk,

Foto: ERC