Noc Kostolov 2023

Tradičné každoročné podujatie „Noc kostolov“ sa tento rok uskutoční v piatok večer 2. júna. Na Slovensku pôjde už o 13. ročník podujatia, ktorého cieľom je otvoriť chrámy širokej verejnosti.

„Po svetle dňa totiž nasleduje noc ale proti múdrosti zloba nič nezmôže“. Tak znie motto aktuálneho ročníka medzinárodného podujatia Noc kostolov prevzaté z Knihy múdrosti.

Noc kostolov vznikla v roku 1995 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a v roku 2005 sa podujatie rozšírilo aj do Rakúska a postupne i do ďalších krajín Európy. V susednom Česku organizujú už 15. ročník, pričom aktuálne majú prihlásených viac ako 1 800 kostolov a modlitební. V rámci „Noci kostolov“ čaká návštevníkov v Rakúsku pestrý program s viac ako 3000 individuálnymi podujatiami v približne 700 kostoloch.

Kostoly a ostatné cirkevné priestory sú miestami otvorených stretnutí všetkých účastníkov. Okrem diskusií a poznávania priestorov sa v nich konajú najrozličnejšie kultúrne programy – koncerty, výstavy, sprevádzané prehliadky, ale aj prednášky či diskusie. Noc kostolov je tak výbornou príležitosťou nielen spoznať sakrálne priestory a ich históriu, ale aj komunity žijúce v týchto priestoroch svoj duchovný život.

V tento večer môžu návštevníci zažiť hudbu v rôznych štýloch, diskusie a rozhovory o Bohu a svete, ako aj meditácie a modlitby. Návštevníci majú tiež možnosť zaoberať sa aktuálnymi náboženskými a spoločenskými problémami a pozrieť sa na kostoly z rôznych uhlov pohľad. S otvorenými dverami sú kostoly dobrým príkladom pre otvorenú spoločnosť.

V súčasnosti nemá podujatie na Slovensku oficiálneho koordinátora, zbory sa môžu zapojiť a pripraviť si program podľa vlastného uváženia. Podujatie je postavené na iniciatíve, práci a úsilí dobrovoľníkov v jednotlivých zboroch.

Neoficiálny zoznam a informácie o otvorených kostoloch na Slovensku nájdete:
https://apsida.sk/c/1882/noc-kostolov-v-roku-2023

V zahraničí:
Rakúsko – https://www.langenachtderkirchen.at/home/
Česko – https://nockostelu.cz/

Zdroj: apsida.sk, nockostelu.cz