Noc kostolov

Obľúbená noc kostolov sa uskutoční aj v tomto roku 10. júna 2022. Správcovia kostolov pripravili pre návštevníkov rôznorodý duchovný a spoločenský program.

Podujatie sa zvyčajne začína zvonením kostolných zvonov. Chrámy a ostatné farské priestory sú miestami otvorených stretnutí všetkých účastníkov. Okrem diskusií a poznávania priestorov sa v nich konajú najrozličnejšie kultúrne programy – koncerty, výstavy, sprevádzané prehliadky, ale aj prednášky či diskusie. Noc kostolov je tak výbornou príležitosťou nielen spoznať sakrálne priestory a ich históriu, ale aj komunity žijúce v týchto priestoroch svoj duchovný život.

Noc kostolov  je každoročne organizovaná akcia, ktorá umožňuje širokej verejnosti nezáväzné priblíženie sa a stretnutie s kresťanstvom. V jej rámci sú vo večerných a nočných hodinách sprístupnené niektoré kostoly rôznych kresťanských cirkví, v ktorých sa aj zadarmo konajú koncerty, komentované prehliadky, workshopy alebo divadelné predstavenia. Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do kostolných sakristií alebo kláštorných záhrad, skúsiť si zahrať na organe, vystúpiť na veže alebo zostúpiť do starobylých krýpt.

Podujatie Noc kostolov vzniklo v roku 2001 v Nemecku. Jeho podstata spočívala a dodnes aj trvá v stretnutí širokej verejnosti s kresťanstvom a naopak, teda priblížení kresťanstva a jeho hodnôt aj ľuďom, ktorí stoja mimo cirkvi. Všetko prebieha formou voľných i komentovaných prehliadok sakrálnych objektov, prednášok zameraných na vybranú tému, koncertov, výstav i individuálnych diskusií a akcií pre deti a mládež. Program prebieha aj do neskorej noci. Sprístupnené sú nielen kostoly, ale aj sakristie, krypty, pastoračné centrá či iné priestory.

V roku 2005 sa k podujatiu pripojili Rakúsko podujatím Lange Nacht der Kirchen a Holandsko. O štyri roky Česká republika a o ďalší rok neskôr aj Slovenská republika.

V súčasnosti podujatie nemá oficiálneho koordinátora, zbory sa môžu zapojiť a pripraviť si program podľa vlastného uváženia. Je postavený na iniciatíve, práci a úsilí dobrovoľníkov v jednotlivých farnostiach.

Dôležité je, že Noc kostolov má aj svoj ekumenický charakter: jej súčasťou sa postupne stali aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev a. v., Cirkev bratská a Bratská jednota baptistov, Cirkev adventis­tov siedmeho dňa a Reformovaná kresťanská cirkev.

Neoficiálny zoznam a informácie o otvorených kostoloch nájdete:
https://apsida.sk/c/1836/noc-kostolov-aj-na-slovensku-10-juna-2022
https://bbonline.sk/podujatia/noc-kostolov-2022/,
https://www.ecavza.sk/mp-events/10-06-2022-noc-kostolov/
https://www.banskastiavnica.travel/podujatia/noc-kostolov-2022-evanjelicky-kostol/

Zdroj: nockostelu.cz, netky.sk, bbonline.sk