Medzinárodná konferencia v oblasti skúmania Novej zmluvy

Koncom júla sa vedci z celého sveta stretli vo Viedni na štvordňovej medzinárodnej konferencii o výskume Novej zmluvy.

Približne 400 znalcov Biblie sa koncom júla stretlo na Viedenskej univerzite na najväčšej svetovej konferencii venovanej oblasti výskumu „Novej zmluvy“. Na 77. valnom zhromaždení „Spoločnosti pre štúdium Novej zmluvy“ (SNTS) sa stretli vedci zo všetkých kontinentov, aby si vymenili názory na aktuálny vývoj výskumu Novej zmluvy.

Na stretnutí sa okrem bádateľov Biblie z rôznych denominácií zúčastnili aj starovekí historici, sociológovia a učitelia filozofie. Táto interdisciplinárnosť je podľa jedného z organizátorov profesora Markusa Öhlera aj jedným z receptov na úspech proti tlaku vedeckého ospravedlňovania a skutočnosti, že najmä v západných demokraciách celkovo klesá záujem o výskum Biblie a teológie. Ďalšou reakciou v biblistike je „dekolonizácia“ – čo podľa Öhlera znamená praktizovanie a oceňovanie exegézy z rôznych uhlov pohľadu. Historicko-kritický prístup k Biblii sa čoraz viac prejavuje v jej západnom kontexte pôvodu.

Odborníci z Ameriky, Afriky a Ázie zhromaždení vo Viedni predstavili aj iné spôsoby prístupu k textom starým tisíce rokov. SNTS je odhodlané viesť dialóg medzi týmito rôznymi perspektívami. Týmto spôsobom stavia protipól k snahám zúžiť teológiu na denominačné „jadro značky“.

Na štvordňovej konferencii odznelo 78 prednášok, popri ktorých bol pre účastníkov pripravený aj sprievodný program. Nasledujúce stretnutie je naplánované na leto 2024 v austrálskom meste Melbourne.

Zdroj: evang.at
Foto: SNTS/ Erich Foltinowsky