Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvé protestantské spevníky v Nemecku boli vytlačené pred 500 rokmi. Smerovali vývoj kultúry a mali veľký vplyv na vieru nielen v Nemecku. 

Jedinečná história protestantského spevníka v Nemecku sa začala písať pred 500 rokmi. Bol základným vyjadrením protestantizmu a jeho religiozity, lokálne i globálne. Spevník po stáročia ovplyvňoval nemecký jazyk, literatúru a hudbu. 

Najstarší existujúci protestantský spevník, „Erfurter Färbefass Enchiridion“, bol vydaný v roku 1524. Na svete je dnes už len jeden zachovalý exemplár. Uchováva sa v nemeckom Goslare. 

Friedrich Kramer, biskup evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku hovorí: „S prvým vydaním spevníka z roku 1524 došlo k zmene od počúvania piesne k spevu pri bohoslužbách,“  

500. výročie protestantského spevníka sa v celom Nemecku oslávi bohatým programom, v rámci ktorého sú počas celého roka pripravené zaujímavé sprievodné podujatia.

Žalmy pre ľudí 

Prvé spevníky prinášajú svedectvo o prvých piesňach reformátora Martina Luthera. Veľa pôvodných piesní spievajú ľudia počas bohoslužieb dodnes. Luther bol presvedčený, že každý, kto uverí dobrému posolstvu evanjelia, „nesmie ho opustiť, musí ho veselo a s radosťou spievať, aby ho ostatní počuli a prišli“. Spev bol pre neho duchovnou cestou k Bohu. 

Okolo roku 1523/24 napísal Luther Georgovi Spalatinovi, sekretárovi saského kurfirsta Fridricha Múdreho, že má plán „vytvoriť nemecké žalmy pre ľud podľa vzoru prorokov, teda duchovné piesne, aby Slovo Božie zostalo medzi ľuďmi aj prostredníctvom spevu.“ 

Už od začiatku boli do spevníkov zaradené aj melódie. Svoj rozkvet zažil spevník v období baroka. V Nemecku bola vydaná špeciálna známka venovaná 500. výročiu protestantského spevníka. Verejnosti bola predstavená na slávnosti v Marktkirche v Goslare 23. Januára. 

Zdroj: lutheranworld.org
Foto: wikipedia.org