Detský kalendár na pôstne obdobie

Nový pôstny kalendár Evanjelickej cirkvi luteránskeho vyznania v Brazílii pozýva deti, aby objavili svoju kresťanskú vieru.

Aktivity a úvahy k pôstu a Veľkej noci

Evanjelická cirkev luteránskeho vyznania v Brazílii (IECLB) tento rok po prvýkrát pripravila pôstny kalendár pre deti. Jeho cieľom je zábavným a kreatívnym spôsobom uvažovať o pôste a Veľkej noci.

Počnúc Popolcovou stredou deti kráčajú po „ceste lásky“ (caminho do amor), pričom cestu označujú kresťanským symbolom slnečnice. Každý deň si deti môžu do kalendára pridať nálepku so slnečnicou, a tým odpočítavajú dni do Veľkej noci. Na Veľkonočnú nedeľu si deti vyrobia krásny veľkonočný korbáč.

Reverend Dr. Mauro Batista de Souza, viceprezident IECLB, hovorí:

„Sme hrdí, že môžeme predstaviť tento pôstny kalendár v roku 2024. Je to súčasť nášho pokračujúceho plánu a stratégie kresťanského vzdelávania, aby sme deťom predstavili našu tradíciu viery. Ako sa slnečnica obracia k slnku, my sa obraciame k Ježišovi“

Daniela Christ Hass, redaktorka O Amigo das Crianças, časopisu pre vzdelávanie detí, ktorý vytvoril pôstny kalendár vysvetľuje:

„Ježiš je slnko, ktoré osvetľuje naše životy. Preto pracujeme so symbolom slnečnice. Pripomína nám, že tak ako sa slnečnica obracia k slnku, my sa obraciame k Ježišovi, nášmu Spasiteľovi. Je to Ježiš, ktorý premieňa naše srdcia a životy. To určite robí náš život ľahším a radostnejším. Tiež nás pozýva a povzbudzuje, aby sme prežívali Veľkú noc každý nový deň s aktivitami, ktoré robia svet lepším miestom.“

Každodenné aktivity pomáhajú deťom priblížiť sa k Bohu, ďakovať za všetko čo nám dáva a pre nás robí.

„Vyberte si s rodinou oblečenie, knihy alebo jedlo, ktoré darujete nejakej inštitúcii, ktorá pracuje s ľuďmi v núdzi.“
„Radujte sa a pozvite svoju rodinu, aby napísala dôvody, prečo má byť vďačná za život, a aby si vytvorila vo svojom dome malú nástennú maľbu.“
„Na konci dňa zapáľte sviečku a modlite sa ako rodina za mier vo svete.“
„Využite tento deň na to, aby ste ocenili rastliny a zvieratá, ktoré nájdete na ceste do školy. Pozerajte sa s obdivom na svet stvorený Bohom.“
„Vypnite si mobil, televízor alebo hry a pozvite rodinu, aby sa porozprávala o dnešnom dni. Potom si zahrajte spoločenské hry.“

Na Kvetnú nedeľu budú deti pozvané, aby „položili zelenú ratolesť na vchodové dvere a spolu s rodinou si prečítali biblický text o Ježišovom vstupe do Jeruzalema“.

Zdroj: LWF
Foto: IECLB