Zomrel František Lančarič

V hlbokom zármutku oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 14. mája 2024 zomrel vo veku nedožitých 67. rokov náš spolubrat, František Lančarič st.

Počas celého svojho života aktívne podporoval Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, bojoval za jej transparentnosť a vieroučnú čistotu.

So zosnulým bratom sa naposledy rozlúčime vo štvrtok, 17. mája 2024 o 16:00 hodine v Siladiciach.

V mene Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým pozostalým.

 

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.„
J 3, 16

František Lančarič st.

František Lančarič st.Narodil sa 21. mája 1957 v Trstenej. V 60-tich rokoch minulého storočia sa s rodičmi a bratom Jánom presťahovali do Siladíc, rodiska jeho otca, kde do rodiny pribudla sestra Jana. Tu vychodil základnú školu a vyučil sa za mäsiara. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pracoval v Mäsokombináte Trnava. Oženil sa a s manželkou Jarmilou spolu mali tri deti. Ich rodinné šťastie netrvalo dlho, lebo Pán času ju povolal k sebe ešte v mladom veku. Nezatrpkol, ale spolu s deťmi, rodinou, priateľmi a s Božou pomocou sa dal na podnikanie. Vždy sa utiekal k Bohu v časoch dobrých i zlých. Zapájal sa do aktivít cirkevného zboru, najskôr ako presbyter a od 1. februára 2009 ako riadne zvolený zborový dozorca. Viete, on toho moc nenahovorí, on koná. Počas jeho pôsobenia sa vymenili okná na kostoloch, obnovila sa fasáda a vymenila strešná krytina na siladickom kostole, vykonali sa izolačné práce na zabránenie vlhnutia fary, kostola a starej školy, vymenili sa okná a dvere na fare a obnovila sa fasáda na fare, vymaľoval sa kostol v Horných Zeleniciach, vymenili sa okná na nájomných budovách, vykonalo sa statické zabezpečenie veže kostola v Horných Zeleniciach, vybudoval sa chodník v siladickom kostole, vykonala sa rekonštrukcia vykurovania fary a výmena podlahy, rekonštrukcia zborovej miestnosti s novým nábytkom a poslednou jeho akciou bolo inštalovanie pamätných tabúľ zelenických kazateľov. Tiež prispieval na zborové akcie ako boli výlety konfirmandov, či návštevy z Lazov pod Makytou alebo zo Šídu, osobne chodil na hrad Branč. Ako dozorca v cirkevnom zbore Horné Zelenice skončila v roku 2015, kedy do funkcie zborového dozorcu bola zvolená jeho sestra Janka Klačová. Život v cirkvi mu nebol ľahostajný. Vždy mal obavy o jej smerovanie.

Zdroj: zborový časopis – Zelenický spravodaj

Ilustračné foto: David Monje on Unsplash