Európsky parlament ratifikoval Istanbulský dohovor pre všetkých

Európsky parlament na svojom zasadnutí 10. 5. 2023 schválil pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchaného na ženách a boji proti nemu, tzv Istanbulskému dohovoru.

Istanbulský dohovor bol podpísaný pred šiestimi, ale Európska únia ho stále neratifikovala. Bránilo tomu šesť členských štátov, ktoré ho neratifikovali, pretože s ním nesúhlasili.

Poslanci európskeho parlamentu sa obrátili v tejto veci na Súdny dvor EÚ. Ten v októbri 2021 vydal stanovisko, v ktorom hovorí, že EÚ môže dohovor ratifikovať aj napriek nesúhlasu všetkých členských štátov.

Európsky parlament opäť nalieha na šesť členských štátov EÚ, aby dohovor bezodkladne ratifikovali. Jedná sa o Česko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, a Slovensko.

Istanbulský dohovor pred niekoľkými rokmi rezonoval aj v slovenskej spoločnosti. Viacerí politici a spoločenskí aktivisti upozorňovali na problematické pasáže. Názov samotného dokumentu nekorešponduje s jeho obsahom a je zavádzajúca.

„To, čo Istanbulský dohovor pridáva k téme, je radikálne a falošné rozšírenie pojmu násilia na ženách, radikálny a falošný dejinný výklad príčin tohto násilia a napokon záväzok signatárov uskutočniť radikálnu kultúrnu revolúciu vo vzťahoch medzi mužmi a ženami, ktorá je nepriateľská voči rodine, a presadiť genderovú ideológiu.“ Vladimír Palko – denník Postoj

Dohovor odmietali aj ľudia, pre ktorých je starostlivosť o týrané ženy, každodennou službou.

Zdroj: euractiv.sk, christianitas.sk, standard.sk
Ilustračné foto: pixabay.com