Motto: Diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral… (Prvý list apoštola Petra 5, 8)

 

Málokedy sa môže čitateľ dostať k takej erudovanej, podrobnej a zároveň čitateľnej knihe od slovenského autora, ktorý bol navyše vrcholným politikom. Ba odvážil by som sa tvrdiť, že Vladimír Palko, minister vnútra Slovenskej republiky v rokoch 2002 – 2006, v knihe Levy prichádzajú prináša to najintelektuálnejšie a najmä najpoctivejšie čítanie spomedzi všetkého, čo vzišlo z pera našich súčasných politikov. Je to vzácnejšie o to viac, že jeho postoj a pohľad je neskrývane kresťanský. Vladimíra Palka považujem za najčestnejšieho a najviac odhodlaného a najdôveryhodnejšieho kresťanského politika u nás po roku 1989.

Vyjavuje pravdu, ktorú možno tušil…
Prečo tak chválim jeho knihu? Pretože má posolstvo, hoc znepokojivé, nezastiera realitu a je neobyčajne politicky fundovaná a faktograficky doložená. Kultivovaným jazykom tu rozpráva človek, ktorého morálnu integritu cítiť nielen zo slov ale i jeho osobného i verejného života. Rozpráva tu človek, ktorý nahliadol do najvyšších poschodí európskej politiky a vyjavuje pred očami čitateľa pravdu, ktorú možno tušil, ale nevedel podložiť dôkazovým aparátom. Popritom je kniha Levy prichádzajú popretkávaná filozofickými a najmä politologickými odkazmi takej kvality, že by to človek od politika (pri všetkej úcte k slušným politikom) nečakal. Pritom jej autor je matematickým expertom.

Ukazuje, ako Európa strácala svoj kresťanský charakter
Levy prichádzajú je znepokojivá kniha pre všetkých kresťanov, ale nie len pre nich. Je výstrahou pre všetkých, ktorí nesúhlasia s liberálnou agendou súčasnej európskej politiky. Vladimír Palko ako sympatizant tajnej cirkvi a osvedčený kresťan i pred rokom ’89 má životné právo podrobiť súčasný morálny status Európy drvivej kritike. Na x stranách Palko ukazuje, ako Európa postupne strácala svoj kresťanský charakter ale i dokazuje, prečo sa to stalo. Od založenia tzv. „Frankfurtskej školy“ v roku 1922, ktorá stanovila zásady radikálnej premeny, dekolonizácie európskej spoločnosti až po najbližšiu súčasnosť, keď sa uskutočňuje diskusia o potratoch a homosexuálnej agende. Palko sa otvorene hlási ku katolíckej cirkvi, no táto kniha má veľa čo povedať i evanjelickým, protestantským čitateľom, ktorí sú znepokojení nástupom akejsi liberálnej diktatúry, ktorá v mene slobody jednotlivca popiera morálne základy ešte stále väčšinovo kresťanského obyvateľstva Európy.

Odkrýva aj obľúbenú „salámovú metódu“
Táto kniha háji najmä neodňateľné právo na život nenarodeného dieťaťa. Druhým terčom Palkovej kritiky je „homosexualizácia“ Európskej únie, ktorá smeruje k manželstvu homosexuálov a k adopcii detí takýmito pármi. Veľmi jasne a prehľadne Palko ukáže čitateľovi, ako a prečo sa to stalo v našej spoločnosti a zároveň odkrýva obľúbenú salámovú metódu, ktorou hnutie LGBTI dosahuje postupne svoje ciele. Tak ako postupne získava nové a nové výhody, nikdy nezabudne tvrdiť, že keď dosiahnu toto (napr. registrované partnerstvo), už nebudú nič viac žiadať (napríklad plnohodnotný manželský zväzok), pričom dnes už žiadajú právo na adopciu detí. A v mnohých prípadoch úspešne. Spomenul som že táto kniha je poctivá. Je taká preto, lebo kvôli Pravde obetuje svoju politickú príslušnosť po tom, ako sa jeho strana od Pravdy začala odkláňať.

Nedáva si servítku pred ústa
Veľkú časť knihy Palko venuje sklamaniu zo zapierania kresťanských princípov európskych kresťanských demokratov za účelom ich podielu na vládnutí, a nedáva si servítku pred ústa ani vtedy, keď hovorí o svojom vlastnom hnutí KDH, ktoré podľa neho v boji za ochranu kresťanských princípov sklamalo. Vladimíra Palka si pamätáme ako razantného, presvedčeného bojovníka proti zločinu. Vydaním knihy Levy prichádzajú potvrdzuje svoju morálnu integritu a ukazuje i svoje odborné i všeobecné vzdelanie. Pôsobivý je i pohľad na zákulisie americkej vrcholovej politiky, ktorý táto kniha prináša, najmä kennedyovská politika je tu analyzovaná prekvapivo fundovane. Vďaka Bohu za to! Vďaka za to, že Palko neprestal s kritikou zla po ukončení svojej ministerskej kariéry, ale ako „strážny pes kresťanskej slobody“ stojí na stráži svojho stáda i dnes, keď je to mnohým nepohodlné. Je jednoducho povolaný byť presvedčeným kresťanom a nie iba politikom KDH, akí sa od kresťanstva vzdialili už natoľko, že im nie je zaťažko tancovať na prehliadke gayov v prvom rade. Palkova kniha parafrázujúca prenasledovanie kresťanov vyšla prvýkrát v roku 2012, keď bola ocenená aj Benediktom XVI. (Dnešný pápež už genderovú tematiku tak ostro nevidí). Druhé vydanie z roku 2019 je doplnené o aktuálne udalosti, ktoré sa v téme zápasu o Pravdu kresťanov proti lžiam sveta doteraz udiali. Po prečítaní Palkovej knihy sa ma však začal zmocňovať pocit, akoby sa nad kresťanstvom v Európe uzatváral akýsi osudový oblúk, ktorý privádza našu súčasnosť do rovnakej polohy ako pred rokom 1989. Dúfam, že budúcnosť nepotvrdí tento môj pocit, i keď kniha Levy prichádzajú indikuje práve to. Napokon, levy nikdy neprinášali kresťanom nič pozitívne. Ani v rímskom koloseu a ani dnes na pôde európskeho parlamentu… A možno bude táto kniha tehličkou z múru, ktorý vystavíme na ochranu nás i našich potomkov pred levmi, ktorí síce prichádzajú, ale náš Pán je mocnejší a raz isto zvíťazí. Záverom len toľko – kniha Vladimíra Palka Levy prichádzajú je bibliou každého kresťanského politika, ktorý v dnešnej dobe berie svoju vieru vážne. Nájdete v nej doslova všetko, čo sa v oblasti potratovej a homo-politiky udialo od začiatku niekedy koncom 60. rokov až podnes, keď prebieha polemika okolo Istanbulského dohovoru, ktorý parlament našej krajiny už dvakrát odmietol, no prezidentka do dnešného dňa (29. 1.) odmietla ratifikovať pred Európskou radou. Vyššia cena knihy je primeraná jej obsahu, mala by byť súčasťou knižnice každého kresťana, ktorý sa zaujíma o súčasnú politiku.

Ján Ľachký