50 rokov Leuenbergskej dohody

Evanjelická cirkev stredného Nemecka (EKM) oslavuje 50 rokov Leuenbergskej dohody.

Evanjelická cirkev v strednom Nemecku (EKM) si v nedeľu 4. júna 32023 slávnosťou vo valónskom kostole v Magdeburgu pripomenula 50 rokov Leuenberskej dohody.

„Leuenberg je pozvaním naučiť sa milovať jeden druhého v rozmanitosti,“ povedal biskup Friedrich Kramer na festivale.

Dokument prijatý v Leuenberg vo Švajčiarsku v roku 1973 ukončil takmer päť storočí cirkevného rozdelenia medzi reformovanou a luteránskou cirkvou. Kramer pripomenul, aká hlboká bola predtým priepasť medzi evanjelickými denomináciami, napríklad luteránmi, kalvínmi.

„Zdôrazňovanie rozdielov je mor, ktorý v rôznych podobách neustále schytáva duchov,“ povedal regionálny biskup.

Neplatí to len medzi denomináciami, ale aj pre nacionalistické či rasistické tendencie. Často sa dogmatizmus mení na násilie, povedal Kramer. Leuenbergskú dohodu označil za „obrovský úspech“, s ktorým sa našiel spôsob, ako žiť „jednotu v zmierenej rozmanitosti“. Vo viacerých krajinách sa momentálne nachádza fáza ekumenickej stagnácie. „Boh chce, aby sme všetci boli s ním v jeho láske,“ zdôraznil biskup Rosemarie Wenner zo Zjednotenej metodistickej cirkvi v Nemecku.

Pred 50 rokmi Leuenbergská dohoda uviedla, že teologické rozdiely nerozdeľujú. V roku 1997 sa k vtedajšej cirkevnej komunite Leuenberg pripojili aj metodistické cirkvi v Európe. Tento model by sa dal preniesť aj na celú spoločnosť, povedala v uvítacom prejave predchodkyňa Friedricha Kramera, Ilse Junkermannová, bývalá biskupka EKM. V duchu Leuenberga ide o to, postaviť sa za odlišnosť a „rozmanitosť“. Dohodu teraz uznalo viac ako 90 cirkví z takmer všetkých európskych a niektorých juhoamerických krajín. Tvoria Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (CPCE). Najmladším členom od septembra 2022 je Nemecká evanjelicko-luteránska cirkev na Ukrajine.

Zdroj: EKM
Ilustračné foto: pixabay.com