50. výročie Leuenbergskej konkordie

16. marca sme si pripomenuli 50. výročie podpísania prelomovej dohody medzi európskymi protestantskými cirkvami. Túto dohodu poznáme pod názvom Leuenbergská konkordia.

V malom švajčiarskom meste Leuenberg, 16.  marca 1973 podpísalo 45 delegátov európskych protestantských cirkví vzájomnú dohodu, na základe ktorej si začali vzájomne uznávať prijímanie sviatostí krstu svätého a večere Pánovej. Na základe tejto dohody si rovnako všetky podpísané cirkvi začali vzájomne uznávať ordináciu kňazov. Veriaci jednotlivých cirkví môžu pristupovať k sviatostiam v ktorejkoľvek cirkvi a rovnako duchovný môžu slúžiť a prisluhovať sviatosti v ostatných cirkevných spoločenstvách.

Cirkvi, ktoré podpísali Leuenbergskú konkordiu konštatovali na základe vzájomných vieroučných rozhovorov, že medzi nimi existuje spoločné pochopenie evanjelia a zároveň vyhlásili, že medzi nimi existuje plné cirkevné spoločenstvo.

Dohoda sa stala zakladajúcim dokumentom Spoločenstva protestantských cirkví v Európe (CPCE). Dnes je CPCE spoločenstvom protestantských cirkví z celého sveta. Patrí do nej 94 luteránskych, metodistických, reformovaných a zjednotených cirkví z viac ako tridsiatich krajín Európy a Južnej Ameriky. Združuje spolu okolo 50 miliónov protestantov.

Pri príležitosti výročia sa v dňoch 9. – 11. marca 2023 uskutočnila v maďarskom meste Debrecín konferencia s názvom: Byť cirkvou spolu – 50. výročie Leuenbergskej dohody – dôsledky, realita, a možnosti. 

Zdroj: lk50.reformatus.hu, leuenberg50.org, leuenberg.eu
Foto: Facebook/Communion of Protestant Churches in Europe