Zomrela evanjelická a. v farárka Zlatica Adameová

Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti vernú služobnicu evanjelickú a. v. farárku Zlaticu Adameovú rod. Sokolovú.

Sestra farárka Adameová sa narodila v roku 1946 v Partizánskej Ľupči. Od roku 1986 až do svojho odchodu do dôchodku pôsobila v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Pribyline.

Zosnulej rodine a cirkevnému zboru vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Foto: ecav.sk