Projekt Lutherovej cesty

V roku 2008 bol v Nemecku spustený projekt pod názvom „Lutherova cesta“, ktorý ľuďom približuje miesta súvisiace s reformáciou a osobou reformátora Martina Luthera.

Lutherova cesta je spoločným projektom cirkví, regionálnych združení cestovného ruchu, obcí a ďalších sponzorov. Je určený pre pútnikov, turistov a návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o reformáciu. Záujemcov víta množstvo zastavení vo väčších, menších mestách a miestach. Svojimi špeciálnymi témami ponúkajú zaujímavé poznatky, ktoré sú späté s Martinom Lutherom a ďalšími reformátormi.

V jednotlivých spolkových krajinách Nemecka vedie Lutherova cesta miestami reformácie a miestami, ktorých dôležitosť odhaľujú účinky reformačného hnutia. Cesta prechádza cez päť spolkových krajín Nemecka a spolu meria viac ako 2 940 kilometrov.

Lutherova cesta

Združenie Luthera cesta bolo založený v roku 2008. V rámci neho spolupracujú predstavitelia protestantských regionálnych cirkví, politikov a turistických združení, obchodu a vzdelávania, ako aj jednotlivci s cieľom prepojiť aktivity a zastavenia pozdĺž Lutherovej cesty. Združenie zodpovedná za zabezpečenie kvality s ohľadom na jednotné štandardy a tematické profilovanie staníc, koordinuje vzdelávanie a ponúka duchovné aktivity pre pútnikov a turistov. Každoročne pripravujú Deň Lutherovej cesty.

Choď, pozeraj, modli sa, upokoj sa

Pod heslom „Choď, pozeraj, modli sa, upokoj sa“ pozýva Lutherov chodník na putovanie po stopách Martina Luthera. Projekt Lutherovej cesty stavia mosty medzi ľuďmi a históriou, kultúrou a náboženstvom. Špeciálna vytvorená náučná cesta umožňuje novým spôsobom zažiť putovanie reformátora Martina Luthera. Zelené „L“ na bielom pozadí ukazuje cestu k desiatkam autentickým Lutherovým miestam.

Zdroj: lutherweg.de
Foto: Lutherweg