Začína Synoda ECAV na Slovensku

Dnes 23. júna 2023 začína zasadnutie najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku 2023.

Miestom zasadnutia budú Kúpele Nimnica.

Zasadnutie začína otváracími službami Božími o 10:00 hodine, v Kurssalone Nimnických kúpeľov, kde bude prebiehať celé zasadnutie.