Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Blahoželáme bývalému generálnemu dozorcovi Ing. Pavlovi Delingovi, CSc. k jeho životnému jubileu.

„Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam;
i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím,
o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine,
už ho celkom vieš. Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa.
Predivná mi je táto vedomosť a privysoká, nedosiahnem ju…
Ďakujem Ti, že si ma úžasne divne utvoril; divné sú Tvoje skutky.
A moja duša to dobre vie.“
Žalm 139, 1 – 7; 14

 

 Za jeho dlhoročnú prácu a oddanosť Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku mu zo srdca ďakujeme.

Do ďalších rokov života prajeme hojnosť Božieho požehnania. Božie vedenie a pomoc. Prosíme Všemohúceho, nech Vás obdarúva dobrým zdravím, dáva silu, lásku a pokoj.

S úctou a povzbudením Pánovho slova „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.“

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Foto: ecav.sk