Modlite sa za mňa vrúcne

Dňa 5. júla si každoročne pripomíname majstra Jana Husa, ktorý bol za svoje názory a myšlienky upálený v roku 1415 v Kostnici.

Kňaz náboženský mysliteľ, profesor na vysokej škole, reformátor a kazateľ. Hus je svojimi myšlienkami a názormi považovaný za jedného z prvých reformátorov katolíckej cirkvi. Kritizoval najme morálny a mravoučný úpadok katolíckej cirkvi. Za svoje názory bol odsúdený a nakoniec upálený 5. júla 1415 v Kostnici.

„Modlete se za mne vroucně k Bohu a proste jej, ať mi dá vytrvat. Nejsem o nic lepší než svatýy Petr, …

Budeme-li spolu s Kristem účasníky utrpení, budeme se s Krtistem také radovat. Vrazi a lupiči trpí za své činy, ale my s Kristem trpíme nevinně, abychom získali život věčný. Jak pravý Šalamoun, Buh se má k lidem jako otec ke svým dětem. Které Kristus miluje, ty kára jako otec své syny, neboť nechce vidět jejich zásluhu“

Zdroj: HUS, J. Listy z Kostnice. Praha: Biblion, 2015.
Foto: Wikipedia.org