Staronový biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku

V piatok 24. mája 2024 zasadala k voľbám dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku sčítacia komisia.

Ako informoval Západný dištrikt na svojom oficiálnom facebookovom profile, po sčítaní všetkých hlasov bol opätovne zvolený do funkcie dištriktuálneho biskupa Mgr. Ján Hroboň.

„Dnes vo Zvolene zasadala sčítacia komisia po voľbách biskupa ZD ECAV.
Presbyterstvo popoludní na zasadnutí DP zobralo na vedomie výsledok volieb a prijalo uznesenie.
Víťazom na ďalšie obdobie sa stal brat biskup Ján Hroboň. Srdečne mu blahoželáme.Získal 55,95%, sestra farárka Horňanová získala 42,32%.“
Photo by Agê Barros on Unsplash