Európska cena tolerancie 2023

Tohtoročnú Európsku cenu tolerancie udelili bývalému biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku Michaelovi Bünkerovi.

Vo štvrtok večer 25. mája 2023 udelili Európsku cenu tolerancie bývalému evanjelickému biskupovi Michaelovi Bünkerovi. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v rámci tohtoročných európskych rozhovorov o tolerancii, ktoré sa konajú až do soboty 27. mája v korutánskom horskom mestečku Fresach.

Bünker podľa vyjadrenia poroty vždy obhajoval dialóg, demokraciu a ľudské práva. Pôsobil ako morálna autorita s vysokým stupňom sociálneho záväzku.

Bývalý biskup už viac ako 20 rokov prednáša na Protestantskej teologickej fakulte Viedenskej univerzity a podporuje mnohé rozvojové a demokratické politické iniciatívy. Počas svojho aktívneho pôsobenia vo funkcii biskupa evanjelickej cirkvi a. v. (2008 – 2019), pôsobil ako patrón kampane „Chlieb pre svet“ a stanovil početné ekumenické akcenty. Porota zdôraznila, že Michael Bünker predstavuje „dobrý boj viery za lepší zajtrajšok“. Najmä vzhľadom na dôsledky klimatických zmien, či utečencov na otvorenom mori, je „boj za dobro v živote“ vzorom aj výzvou.

Vždy, keď je potrebný hlas rozumu, správa s obsahom, Bünker je tu. Jeho neortodoxné jednanie s ľuďmi a spisy ukazujú „skutočného humanistu s vysokými hodnotami, ktoré zostávajú platné“. Otvorenej a pluralitnej spoločnosti robí dobre, keď sa ľudia s vierou angažujú, a to nielen pre svoje záujmy a presvedčenie, ale aj pre celkový obraz, pre dobrý život všetkých a pre zachovanie stvorenia ako základu dobra. 

Spolupatričnosť

Podľa poroty je to práve neobmedzený záväzok k spolupatričnosti vo všetkej rozmanitosti v Rakúsku, Európe a celom svete, čo odlíšilo Bünkerove desaťročia práce v službách porozumenia naprieč politickými, náboženskými a intelektuálnymi hranicami. Bünkerove skvelé texty sú o náboženskej výchove, organizačnom rozvoji v cirkvách či zásadnom význame náboženstva v štáte, pripomenula porota.

„Pozrel sa aj na temnú stránku moci, venoval sa otázkam štátneho teroru, ako aj kontúram vojenskej globalizácie.“ Bünker však venoval osobitnú pozornosť otázke, ako sa možno „naučiť veriť“ v zrelom svete:

„Bünker premýšľal o viere krížom krážom. Jeho duchovné kontemplácie boli vždy vysoko inšpiratívne, jeho prejavy o Európe a konci istôt boli predzvesťou aktuálneho zlomu,“ 

Európske rozhovory o tolerancii sa konajú každoročne na Letnice od roku 2015 a zaoberajú sa spoločenským vývojom a politickým vzdelávaním v otázkach sociálnej integrácie, demokracie a ľudských práv.

Zdroj: Evagelische Kirche in Ostereich
Ilustračné foto: wikimedia.org / Evangelische Kirche in Österreich, CC BY-SA 2.0